Femern Bælt-forbindelsen vil gøre Danmark grønnere

Morgenavisen Jyllands-Posten

08. oktober 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S) og Heino Knudsen (S), regionsrådsformand, Region Sjælland

Byggeriet af tunnelen under Femern Bælt går snart i gang i Danmark, og vi kan begynde at glæde os til 2028, hvor forbindelsen forventes at åbne og vil indlede et nyt kapitel i dansk transporthistorie.

Udbygningen af de danske landanlæg blev skudt i gang allerede i 2016, og konstruktionen af tunnelen starter sidst på året. En 18 kilometer lang sænketunnel skal anlægges under havbunden i Femern Bælt og vil forbinde det østlige Danmark og Sverige med Hamborg, Tyskland og resten af Europa.

Det er nu, vi skal sikre, at forbindelsen ikke bare bliver en god investering for Nordeuropas borgere og erhvervsliv. Den skal også blive et afgørende skridt i den grønne omstilling.

VVM-undersøgelsen af den faste forbindelse viste, at den giver en CO2-reduktion. Det skyldes, at godstogstrafikken sparer 160 km kørsel via Fyn og Jylland og vil blive styrket i forhold til lastbiltrafikken, ligesom flere rejsende vil vælge toget frem for fly og bil. Og står vi sammen om det, kan forbindelsen sagtens komme til at give en langt større klimagevinst. Det gælder blandt andet ved at udnytte de forbedrede transportmuligheder, som blandt andet toget vil give for både passagerer og gods.

Lad os nævne et eksempel: I Hamborg ligger Europas tredjestørste havn, der er en meget vigtig containerhavn for Danmarks eksport til og import fra lande uden for Europa. Med Femern Bælt-forbindelsen vil containere til og fra Østdanmark kunne transporteres med godstog meget hurtigere end i dag.

Flyrejser hører til de store miljøsyndere, og her kommer Femern Bælt-forbindelsen også til at gøre en positiv forskel. Togturen mellem København og Hamborg vil i fremtiden tage godt to en halv Mange mennesker kan derfor sikkert godt se gevinsten ved at tage toget i stedet for flyet på mellemdistanceturene mellem hovedstæder og større byer.

Togturen bliver også et hurtigere og mere komfortabelt alternativ til bilen - og i forhold til både fly og bil er der selvfølgelig en enorm miljøgevinst at hente ved at tage toget. Derudover er det vigtigt at huske på, at projektet ikke er skattefinansieret, for det er brugerne, der betaler for forbindelsen. Med andre ord etableres Femern Bæltprojektet ikke på bekostning af andre infrastrukturprojekter i Danmark.

Samtidig får vi betalt opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby med indtægter fra brugerne af tunnelen.

Allerede nu er den grønne omstilling i korridoren godt i gang. Foruden togtrafik vil masser af personbiler og lastbiler køre gennem tunnelen - og vores opgave er at sørge for, at den del af transporten sker miljøvenligt.

Et fællesnordisk samarbejde fra Oslo til Hamborg har gjort det muligt allerede i dag at køre med sin elbil fra Oslo gennem Danmark til Tyskland. Der er simpelthen ladestandere placeret på hele strækningen.

Vi skal sammen blive ved med at finde på den slags løsninger, så også det tunge gods kan fragtes så grønt som muligt.

Vi står over for en enorm omstilling, som har potentialet til at gøre Danmark grønnere, ligesom man ikke skal undervurdere det eksportmarked, som danske, grønne løsninger kan skabe. Trafikkens skadelige miljøpåvirkning er et problem i hele verden. Kan vi komme med løsninger, der udnytter det grønne potentiale i Femern Bælt-forbindelsen, kan det blive globale løsninger. Det er et fælles projekt, hvor alle kræfter er velkomne - også i transportsektoren.

Vi skal sikre, at Femern Bæltforbindelsen ikke bare bliver 18 kilometer tunnel. Forbindelsen skal være en ny port til Europa og en ny port til fremtidens grønne transportløsninger.