Folketinget har gjort sit, nu er det op til transportbranchen

Børsen

09. december 2019

Af Benny Engelbrecht (S), transportminister

DEBAT Hver eneste dag får vi fragtet varer og gods rundt i Danmark. Det skyldes i høj grad transportbranchens bidrag til denne udvikling, at vi alle kan få vores dagligdag til at hænge bedre sammen.

Transporten af varer og gods sker ved hjælp af både danske og udenlandske lastbiler, men med strømmen af lastbiler følger desværre også en ærgerlig tendens til mange overnattende lastbiler på de danske motorvejsrastepladser.

Vores rastepladser er ikke indrettet til længerevarende overnatninger, og det er uacceptabelt for chaufføren, at man skal tilbringe sin weekend omgivet af støj, larm og os uden mulighed for at forlade rastepladsen. Derfor blev der indført nye regler for langtidsparkering i Danmark fra juli 2018, der betyder, at en lastbil ikke må parkere på en dansk motorvejsrasteplads i mere end 25 timer.

Den gode nyhed er, at reglerne virker efter hensigten. Vejdirektoratet har for nylig offentliggjort en undersøgelse, der med al tydelighed viser, at antallet af lastbiler, der langtidsparkerer på rastepladserne i weekenderne, er faldet. På hverdagene er der dog stadig større eller mindre udfordringer med manglende kapacitet på to tredjedele af rastepladserne. Det er noget, som jeg forventer vil blive taget op i de kommende forhandlinger om en investeringsplan, men samtidig må branchen også selv vise initiativ.

Vi skal selvfølgelig ikke derhen, hvor der ikke længere er lastbiler på rastepladserne.

Chaufførerne skal fortsat have mulighed for at holde deres lovpligtige pauser og tiltrængte lur på en rasteplads, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi fra Folketingets side nu har tilvejebragt et godt og effektfuldt grundlag at arbejde videre ud fra.

Nu er det op til branchen selv at sørge for at præsentere initiativer, der løser udfordringen.

Det undrer mig, at branchen ikke allerede har sikret faciliteter med ordnede forhold.

Det samme gælder for den udenlandske arbejdskraft. Vejdirektoratets undersøgelse viser, at ni ud af ti af de lastbiler, der langtidsparkerer i weekenden, har udenlandske nummerplader. Derudover viser en opgørelse fra Færdselsstyrelsen, at 98 pct. af de parkeringsafgifter, der blev udstedt i årets første ti måneder for overtrædelse af netop reglerne for langtidsparkering, er udstedt til udenlandske lastbiler.

Derfor bør især den del af branchen, som benytter sig af den udenlandske arbejdskraft, bidrage med initiativer, der kan løse udfordringerne.