Fremtidens biler har jo også brug for veje

Politiken

07. august 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S)

REGERINGEN BLIVER skudt i skoene, at kampen for bedre veje går op ad bakke, fordi vi ikke vil videreføre den investeringsplan, som blev forhandlet og vedtaget af et snævert flertal kort tid før valget.

Jeg mener, det er vigtigt, at der er stabile rammer for de kommende års investeringer i vores fælles infrastruktur. Derfor ønsker jeg at forhandle med alle Folketingets partier for at skabe en så bred aftale som muligt, hvor klima-og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det har givet anledning til, at der rundtomkring i landet er tegnet et billede af, at regeringen nærmest ikke vil investere i vejene.

Kritikken kommer ikke bag på mig.

Allerede under ministeroverdragelsen gjorde forhenværende transport-, bygnings-og boligminister Ole Birk Olesen det klart, at han som oppositionspolitiker vil prøve at få det til at »gøre ondt« på mig, hvis jeg ikke 1: 1 gennemfører vejprojekterne i den tidligere regerings investeringsplan.

Hvis det havde været den tidligere regering magtpåliggende, at dens investeringsplan kunne overleve efter et valg, havde energien nok været bedre anvendt før valget for at sikre et bredt flertal.

Men jeg vil gerne understrege, at regeringen naturligvis er opmærksom på, at rigtig mange trafikanter hver dag spilder deres tid i lange bilkøer, så vi ønsker også at investere i vejene.

Investeringer i asfalt er nemlig ikke nødvendigvis sorte. Som den biltekniske redaktør af FDM's medlemsblad, Motor, har udtalt til Ritzau, går bilernes motorer kun i én retning, og det er mod elektrifi-cering. Så i stedet for at køre på benzin og diesel, må det forventes - og det er også regeringens ambition - at størstedelen af fremtidens biler bliver solgt med elmotor, der kan oplades via energi fra vind, sol eller vand. Der skal også være veje, som fremtidens grønne og delevenlige biler kan køre på. I det hele taget er jeg sikker på, at der også i fremtiden vil være et stort fokus på, hvordan transportformerne spiller sammen, og at efterspørgslen efter ét samlet overblik over mulighederne vil stige. Måske kan man - som fremtidsforsker Liselotte Lyngsø forudser - i fremtiden få adgang til eksempelvis en app, der foreslår én samlet rejse med forskellige transportformer, og hvor man via en abonnementsordning så betaler for hele rejsen.

Det er dermed også afgørende, at vi sikrer de nødvendige investeringer i den kollektive trafik og i cyklisme. Derfor ser jeg meget frem til i de kommende måneder at drøfte spørgsmålet om infrastrukturinvesteringer med ordførerne fra alle Folketingets partier med øje for at skabe en sammenhængende plan, der adresserer de udfordringer, vi står over for.

Vi skylder os selv, hinanden og de kommende generationers fremtid at tage situationen alvorligt i stedet for at søge direkte mod de hurtige, forhastede og måske også forkerte løsninger.