Trafik. Geertsen på krigsstien bør indstille skydningen

Amager Bladet

27. august 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister

Martin Geertsen (V) problematiserer her i avisen, at der er skabt usikkerhed om de infrastrukturinvesteringer, som de blå partier præsenterede i en smal aftale kort før lukketid inden Folketingsvalget. Men den usikkerhed kan Geertsen takke sit eget parti for.

For hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, havde energien nok været brugt bedre før valget på at sikre et bredt flertal.

Nu er situationen bare den, at der ikke længere er flertal for planen, hvilket Venstres transportordfører for nyligt anerkendte under et samråd.

Og det kan godt være, at Martin Geertsen er på krigsstien, men jeg har bemærket en mere konstruktiv tilgang fra partiets transportordfører - og andre af Venstres medlemmer af Transportudvalget -der gerne vil deltage konstruktivt i de kommende forhandlinger om en bred infrastrukturaftale. Det synes jeg er positivt.

Min opfordring er, at vi politikere skal begrave stridsøksen og tage et fælles ansvar for fremtidens infrastruktur. Vi står nemlig overfor en stor klimaudfordring samtidig med, at trafikken stiger på vejene.

Og det er altså for alvorligt til, at vi kan vende det blinde øje til. Det er derfor også regeringens klare ønske, at klima-og miljøhensyn bliver vægtet højt, når vi skal forhandle om ny aftale om infrastrukturinvesteringer.

I den forbindelse vil vi investere i den kollektive trafik og i cyklisme, ligesom vi er fuldt ud bevidste om, at rigtig mange trafikanter -også her på Amager -hver dag spilder deres tid i lange bilkøer.

Derfor ønsker vi også at investere i vejene. Og investeringer i asfalt er ikke nødvendigvis sorte. Der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på. Jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler. Jeg er optaget af at få skabt et sammenhængende transportsystem, hvor transportformerne spiller sammen, og hvor man vælger den smarteste løsning.

Det er også derfor, jeg ønsker en langsigtet og bred planlægning af infrastrukturen, så der de næste 10 år er stabile rammer og ro omkring de infrastrukturprojekter, vi i fællesskab prioriterer i Folketinget.

Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan, så vi forhåbentlig kan indgå så bred en politisk aftale som muligt, som også kan holde, selvom regeringsmagten skulle skifte. Og under forhandlingerne vil det være naturligt, at vi også drøfter de trafikale udfordringer på Amager.

Derfor er jeg også glad for, at Venstres transportordfører er en konstruktiv medspiller, og jeg er sikker på, at han ligesom jeg ser frem til de kommende forhandlinger.

Hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, havde energien nok været brugt bedre før valget på at sikre et bredt flertal.