Ikke alle kan bare tage toget - nu prioriterer vi vejene

Bilen er fortsat danskernes mest brugte transportmiddel, men trængsel og bilkøer spænder ben for både den enkelte og virksomhederne.

Børsen

26. februar 2019

Af Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, og Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv

KRONIK - Vi danskere elsker vores biler. Vi elsker også at tage toget og cyklen, men langt det meste af persontransporten i Danmark forgår på de danske veje. Faktisk mere end 90 pct. Det er et højt tal, som er værd at have in mente, når vi taler infrastruktur og investeringer i denne.

Vi investerer massivt i kollektiv trafik i disse år, så vi bl.a. kan få tidssvarende signaler og moderne togmateriel. Det er nødvendige investeringer, og samlet investerer vi 130 mia. kr. frem mod 2030. Til sammenligning er der i samme periode planlagt investeringer for 38 mia. kr. i vejene - selvom meste af persontransporten foregår pr. bil. Nu er det derfor vejenes tur. For det er vigtigt for landets virksomheder og pendlere, at der bliver gjort noget ved den stadigt stigende trængsel, som hvert år koster danskerne millioner af spildte timer og samfundet og virksomhederne milliarder af kroner.

Der er rent ud sagt behov for at udvide og udbygge især de danske motorveje. For det er blandt andet her, at der lige nu er pres på. Tal fra Vejdirektoratet viser, at trafikken fra 2000 til 2016 er steget med ikke mindre end 21 pct. Siden 2010 er trafikken på motorvejene steget med 31 pct. 

Det er opsigtsvækkende tal, og der er ikke noget at sige til, at mange pendlere oplever trængsel og flaskehalse som en træls rutine, når de skal til og fra arbejde. Det kalder på flere motorvejsspor og bredere og endda helt nye veje.

Grønnere biler på vej
Det er ikke ensbetydende med, at vi er ligeglade med miljøet. Før i tiden opfattede man transport på skinner som den eneste grønne måde at transportere sig på. Nu bliver også bilerne grønnere. Flere af de store bilproducenter har fået øjnene op for elbilerne, og f.eks. Volkswagen planlægger at investere 44 mia. euro i bl.a. udviklingen af deres elektriske biler og selvkørende teknologier. Holder branchens fremtidsforventninger, vil elbiler være lige så billige i både indkøb og drift som diesel- og benzinbiler i midten af 2020'erne, og det åbner naturligvis op for, at salget af nulemissionsbiler vil overstige salget af de konventionelle biler inden for få år.

Toget er ikke for alle
Men kan man ikke bare få danskerne til at tage f.eks. toget i stedet for? Ja og nej. For der bliver allerede gjort meget for at få flere danskerne til at tage turen til arbejde på skinner i stedet for på vejen. Og tidshorisonten i forhold til elektrificering af skinnerne og de nye eltog, som vil sikre en større driftsstabilitet og dermed mere rettidighed, er desværre ganske lang.

Endelig er mange danskere simpelthen nødt til at have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Skal man nå at sætte børnene af i skolen, tage på arbejde, hente igen og måske endda også lige få købt ind til aftensmaden, ja, så kan det logistisk set ikke hænge sammen, hvis man skal bruge offentlig transport. 

Den pointe er for os at se temmelig overset i debatten om infrastruktur og trafik. Selvfølgelig skal vi have en stærk offentlig transport, men vi må også være realistiske og se i øjnene, at ikke alle danske familier kan leve helt uden deres firhjulede familiemedlem.

Ingen er tjent med de alenlange køer, og samfundet er til for at sikre, at folk får det bedst mulige liv. Vi kan da ikke udelukke, at der findes en dansker eller to, der synes, at det er hyggeligt at holde i bilkø, men mon ikke så godt som alle danskere foretrækker at bruge deres tid på at være sammen med deres familie og passe deres arbejde?

Hvordan det så skal ske, er der unægtelig forskellige holdninger til. Her må vi bare appellere til, at investeringerne sker med hjernen og ikke med hjertet forstået på den måde, at infrastrukturinvesteringerne skal give mest mulig effekt for pengene. Der skal ikke bruges milliarder på et stykke trafik, som kun bliver brugt af relativt få. 

Tænk fremadskuende
Vi har ikke kun biler og veje på hjernen. For selvfølgelig handler det om sammenhæng i infrastrukturen, hvor alle aspekter skal være med. 

Der skal tænkes stort, bredt og, ikke mindst, nyt. Med "nyt" mener vi, at lovgivningen på området skal være progressiv og tage højde for den rivende teknologiske udvikling. 

Vejen frem, undskyld ordspillet, er ikke regulering i form af for eksempel forbudszoner, der gør transport mere bøvlet og dyrere. Det er til gengæld en fremadskuende lovgivning, som sikrer, at vi hurtigt kan høste gevinsterne af ny teknologi så som selvkørende og mere miljøvenlige biler, intelligente trafikløsninger, droner, og hvad fremtiden ellers bringer. 

Og uanset hvad, så kommer vi ikke udenom, at langt størstedelen af persontransporten herhjemme nu og i fremtiden finder sted på vores veje. 

Derfor skal vi nu i højere grad prioritere den del af infrastrukturen. Det vil være et udtryk for sund fornuft. Helt enkelt.