Motorvejshuller. Brede aftaler holder - det gjorde den blå plan ikke

Folkebladet Lemvig

24. august 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S)

DEBAT: Motorvejen har fået lange udsigter, fordi det er blevet hverdag efter valgkampen.

Sådan skriver chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen, ligesom han skyder regeringen i skoene, at vi bryder en masse valgløfter. Her er det værd at minde om, hvad Socialdemokratiet lovede både før og under valgkampen, nemlig at lave brede aftaler om infrastruktur investeringer. Og det har vi i sinde at leve op til. Derfor var det heller ikke os, der indgik en smal aftale kort før lukketid inden Folketingsvalget.

For hvis det havde været magtpåliggende for den tidligere regering, at dens investeringsplan skulle overleve efter et valg, havde energien nok været brugt bedre før valget på at sikre et bredt flertal. Nu er situationen bare den, at der ikke længere er flertal for planen. Og det er den risiko, man løber, når man indgår smalle politiske aftaler.

Det er også derfor, jeg ønsker at indgå en så bred infrastrukturaftale som muligt, hvilket også var formålet med vores eget trafikudspil fra før valget.

Min opfordring er, at vi politikere skal tage et fælles ansvar for fremtidens infrastruktur.

Vi står nemlig overfor en stor klimaudfordring samtidig med, at trafikken stiger på vejene. Og det er altså for alvorligt til, at vi kan vende det blinde øje til. Det er derfor også regeringens klare ønske, at klima- og miljøhensyn bliver vægtet højt, når vi skal forhandle om ny aftale om infrastrukturinvesteringer.

I den forbindelse vil vi investere i den kollektive trafik og i cyklisme, ligesom vi er fuldt ud bevidste om, at rigtig mange tra-fikanter - også her i Vestjylland -hver dag spilder tid i bilkøer. Derfor ønsker vi også at investere i vejene. Og investeringer i asfalt er ikke nødvendigvis sorte. Der skal også være veje, som fremtidens grønne biler kan køre på. Jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler. Jeg er optaget af at få skabt et sammenhængende transportsystem, hvor transportformerne spiller sammen, og hvor man vælger den smarteste løsning.

Det er også derfor, jeg ønsker en langsigtet og bred planlægning af infrastrukturen, så der de næste ti år er stabile rammer og ro omkring de infrastrukturprojekter, vi i fællesskab prioriterer i Folketinget.

Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan, så vi forhåbentlig kan indgå så bred en politisk aftale som muligt, som også kan holde, selvom regeringsmagten skulle skifte. I den forbindelse glæder det mig, at Venstres transportordfører har en meget konstruktiv tilgang til forhandlingerne.

På et samråd har han udtalt følgende: " Nu er valget overstået, og nu skal vi så se, om vi kan finde hinanden.