Når ulykken sker i Syd-og Sønderjylland

JyskeVestkysten

03. marts 2019

Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings-og boligminister, Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører, Kim Christiansen (DF), Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Leif Mikkelsen (LA), Christiansborg, København K.

LÆSERBREV: Vi ved alle sammen, at det er frustrerende at sidde i kø, når der sker uheld på motorvejen - ligesom det koster samfundet rigtig mange penge, når det sker. Vejdirektoratets beregninger viser, at det alene i 2016 kostede samfundet 700 millioner kroner i tabt tid.

Ulykker sker desværre -de kan nok aldrig helt undgås. Til gengæld kan vi aktivt gøre noget ved den måde, vi håndterer ulykkerne på - og dermed sikre, at samfundet ikke taber hundredvis af millioner kroner. Vejdirektoratet har derfor sammen med blandt andre Fyns Politi afprøvet nye værktøjer til hurtigere at rydde op efter uheld på Fynske Motorvej.

Et af initiativerne er at sende vogne (primært svær-og ladvogne) til uheldsstedet i det øjeblik, der indløber en melding om, at der er sket et uheld på motorvejen.

Førhen blev vognene først sendt af sted, når det på ulykkesstedet var konstateret, at der var brug for dem.

Vognene vil fortsat på samme forsvarlige måde bugsere de uheldsramte køretøjer væk fra kørebanen, så de tilskadekomne kan blive efterset i nødsporet, mens den øvrige trafik kan fortsætte upåvirket som hidtil.

Vejdirektoratets initiativ er fornuftigt og fremsynet. For det første vurderes initiativet at kunne reducere det samfundsøkonomiske tidstab med mellem 35 og 70 millioner kroner. Vi kan altså med få midler og ud fra en forholdsvis simpel, men effektiv handlingsplan spare samfundet for store udgifter.

For det andet kan vi bruge den tid, vi spilder på at holde i kø, på noget andet og meget bedre. For det tredje viser Vejdirektoratets beregninger, at trafikken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor vil der være store gevinster - både for den enkelte trafikant og for samfundet som helhed - hvis vi allerede nu bliver bedre til at rydde vejen og genetablere trafikken hurtigt efter uheld. Vi har med andre ord store forventninger til Vejdirektoratets forsatte arbejde med at håndtere ulykker på motorvejsnettet.

Den nye praksis med bestilling af vogne har været så succesfuld på Fyn, at vi har udbredt projektet til det øvrige motorvejsnet - heriblandt Sønderjyske Motorvej. Vi håber derfor, at I snart vil kunne opleve de samme positive effekter som fynboerne.