Når ulykken sker på E20

TRAFIK: Ny praksis med bestilling af » uheldsvogne « har været så succesfuld på Fyn, at vi har udbredt projektet til det øvrige motorvejsnet - heriblandt E20 på Sjællandssiden.

Sjællandske

05. marts 2019

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings-og boligminister (LA), Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Brigitte K. Jerkel (K) og Leif Mikkelsen (LA) -transportordførere

Vi ved alle sammen, at det er frustrerende at sidde i kø, når der sker uheld på motorvejen -ligesom det koster samfundet rigtig mange penge, når det sker. Vejdirektoratets beregninger viser, at det alene i 2016 kostede samfundet 700 millioner kroner i tabt tid, at vi sad i kø efter uheld på motorvejene.

Ulykker sker desværre, selvom vi gør, hvad vi kan for at reducere antallet.

De kan nok aldrig helt undgås. Til gengæld kan vi aktivt gøre noget ved den måde, vi håndterer ulykkerne på -og dermed sikre, at samfundet ikke taber hundredvis af millioner kroner.

Vejdirektoratet har derfor sammen med blandt andre Fyns Politi afprøvet nye værktøjer til hurtigere at rydde op efter uheld på fynske motorveje; for netop at nedbringe samfundsomkostningerne og ikke mindst også den tid, trafikanterne spilder i trafikken. Et af initiativerne er at sende vogne (primært svær-og ladvogne) til uheldsstedet i det øjeblik, der indløber en melding om, at der er sket et uheld på motorvejen. Førhen blev vognene først sendt af sted, når det på ulykkesstedet var konstateret, at der var brug for dem. Vognene vil fortsat på samme forsvarlige måde bugsere de uheldsramte køretøjer væk fra kørebanen, så de tilskadekomne kan blive efterset i nødsporet, mens den øvrige trafik kan fortsætte upåvirket som hidtil.

Vejdirektoratets initiativ er fornuftigt og fremsynet.

For det første vurderes initiativet at kunne reducere det samfundsøkonomiske tidstab med mellem 35 og 70 millioner kroner. Det svarer til mellem fem og 10 procent af det samlede årlige samfundsøkonomiske tidstab som følge af kø efter uheld på motorvejsnettet.

Vi kan altså med få midler og ud fra en forholdsvis simpel, men effektiv handlingsplan spare samfundet for store udgifter.

For det andet kan vi bruge den tid, vi spilder på at holde i kø, på noget andet og meget bedre. Vi ved jo alle, hvor frustrerende det er at blive fanget i en lang og uventet bilkø på motorvejen midt i en travl hverdag, hvor man gerne vil nå til og fra arbejde i rette tid - eller op til en weekend, hvor vi har planer med venner og familie. Den spildtid kan vi minimere ved at være hurtigere ude, når ulykken sker.

For det tredje viser Vejdirektoratets beregninger, at trafikken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor vil der være store gevinster -både for den enkelte trafikant og for samfundet som hele -hvis vi allerede nu bliver bedre til at rydde vejen og genetablere trafikken hurtigt efter uheld.

Vi har med andre ord store forventninger til Vejdirektoratets forsatte arbejde med at håndtere ulykker på motorvejsnettet. Den nye praksis med bestilling af vogne har været så succesfuld på Fyn, at vi har udbredt projektet til det øvrige motorvejsnet -heriblandt E20 på Sjællandssiden. Vi håber derfor, at endnu flere trafikanter snart vil kunne opleve de samme positive effekter som fynboerne.