Nu får bilisterne på E45 seks vejbaner at køre på

Morgenavisen Jyllands-Posten

18. marts 2019

Af Ole Birk Olesen transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Jeg hugger bremsen i. Den forankørendes baglygter lyser rødt, og jeg reagerer prompte på signalet: endnu en bilkø. Biltagenes mange farver får E45 til at ligne en regnbue midt i myldretiden - og det er hverken første eller sidste gang, det syn udfolder sig for bilisternes øjne.

Der er i dag store trængselsproblemer på E45. Mange trafikanter oplever alt for tit at spilde unødig tid i trafikken, mens de venter på at komme til og fra arbejde eller hjemmet i tide. Det er ikke rimeligt.

Som transportminister har jeg arbejdet for at sikre en ny, langsigtet planlægning af infrastrukturinvesteringerne.

Det arbejde har nu resulteret i en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om 10 års investeringer på transportområdet.

Investeringsplanen for 2021-2030 er en ambition om et bedre Danmark og en realistisk plan for, hvordan vi by for by, område for område, landsdel for landsdel udvikler, udbygger og styrker den lokale og regionale infrastruktur til gavn for borgerne nu og i fremtiden. Det gælder også for Østjylland.

Vi vil bl. a. prioritere at udbygge E45 Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N og mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg S, hvor trafikanterne kan se frem til en længe ventet udvidelse fra fire til seks vejbaner.

De to ekstra vejbaner vil betyde, at trafikken fremover vil glide lettere og hurtigere og dermed reducere trængslen betydeligt til gavn for både den enkelte bilist og for samfundet som hele. Det samme gælder udbygningen af Aarhus N -Randers N, som vi vil igangsætte i slutningen af aftalens periode.

Med investeringsplanen afsætter vi også penge til flere puljer, der bl. a. skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Derudover har regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. til to forundersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat, som også vil medvirke til at skabe en bedre infrastruktur for Østjylland og reducere trængslen på det eksisterende vejnet.

Jeg ser frem til, at de mange infrastrukturprojekter bliver en realitet til glæde for de mange trafikanter, der ligesom jeg oplever et hårdt presset vejnet og alt for mange bilkøer - og at vi med den nye investeringsplan får en stærkere lokal, regional og national infrastruktur i Danmark.