Ole Birk og ordførere: Femern-forbindelsen afgørende skridt videre trods Scandlines modstand

DEBAT: Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2028, kan danskerne se frem til et hurtigere, billigere og grønnere alternativ til at tage færgen over med Scandlines, der med alle midler har bekæmpet den demokratiske proces om den nye tunnel, skriver Ole Birk Olesen og transportordførere.

Altinget.dk

04. april 2019

Af Ole Birk Olesen (LA), Kristian Pihl Lorentzen (V), Leif Mikkelsen (LA), Brigitte Klintskov Jerkel (K), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (R) og Karsten Hønge (SF) Henholdsvis transportminister og transportordførere

Bildørene smækker i, og gps’en søger sydpå. Et sted i nærheden stiger forventningsfulde passagerer på toget i samme køreretning. Destination: Hamborg, Paris eller måske Rom?

Vi er i disse dage kommet endnu tættere på den virkelighed, der venter os om blot ni år, når Femern Bælt-forbindelsen kan bringe bilister og togpassagerer endnu hurtigere til det øvrige Europa og dermed skabe endnu bedre relationer til verden omkring os – samtidig med at den vil styrke sammenhængskraften og infrastrukturen i Danmark.

Hurtigere og nemmere fra A til B
Der var derfor store smil rundt om hele bordet, da vi i forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen for nylig aftalte at igangsætte anlægsarbejdet for Femern Bælt-forbindelsen på dansk side.

Det var en stor dag for Danmark og Europa og en afgørende beslutning for vores fremtid. Tænk, at vi inden for en overskuelig årrække kan spare op til en times transporttid i bil og op til to timer i tog hver vej mellem København og Hamborg. Det vil være en gevinst for den enkelte, der kommer hurtigere og nemmere fra A til B.

Et brugerfinansieret projekt
Det vil være en gave for Lolland-Falster, der får bedre betingelser for vækst, erhverv og transport, og det vil i høj grad være en gevinst for samfundet, at vi får mulighed for at bruge vores tid i trafikken optimalt, og at erhvervslivet får bedre betingelser for deres virke – og det hele, uden at det koster statskassen én krone.

Femern Bælt-forbindelsen er nemlig et infrastrukturprojekt, der er brugerfinansieret ligesom Storebæltsbroen og Øresundsbroen, og det betyder, at vi ikke skal tage midler fra andre mulige infrastrukturprojekter i Danmark for at etablere forbindelsen.

Desuden er Femern Bælt-forbindelsen et af de vigtigste transeuropæiske infrastrukturprojekter, og det er positivt, at vi nu får bedre mulighed for at udnytte den EU-støtte, der er givet til projektet, ved at påbegynde anlægsarbejdet allerede i år.

Har været undervejs i snart 25 år
Der er altså tale om, at et bredt flertal i Folketinget er enige om, at Femern Bælt-forbindelsen vil være til både glæde og gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som hele – men bag det kommende første spadestik er en lang forhistorie.

For snart 25 år siden begyndte de første undersøgelser af en mulig forbindelse til Tyskland. Adskillige analyser, undersøgelser og politiske aftaler og lovbehandlinger senere – foruden en meget omfattende tysk myndighedsgodkendelse, som samlet set har været mere end fem år undervejs inklusive to offentlige høringer i Tyskland – kan vi nu gå i gang med byggeriet af den længe ventede Femern Bælt-forbindelse.

Scandlines har lagt forhindringer i vejen
På trods af den meget grundige forberedelse fra begge landes side forsøger Scandlines stædigt med alle midler at bekæmpe den brede demokratiske proces, der ligger bag beslutningen om Femern Bælt-forbindelsen. Scandlines har hævet prisen mere end prisudviklingen gennem årene, så det bliver ikke bare hurtigere, men også billigere for de fleste trafikanter og passagerer, når forbindelsen står færdig.

Femern Bælt-forbindelsen er samtidig en del af vores grønne omstilling for et mere bæredygtigt Danmark, når jernbanetrafikken mellem Ringsted og Hamborg bliver elektrificeret, og jernbanen bliver et mere konkurrencedygtigt alternativ ved rejser mellem København og Hamborg og for godstrafikken gennem Danmark.

Åbner i 2028
På tværs af hele vores brede forligskreds er vi enige om at skabe bedre betingelser for vækst, handel og transport i Danmark og for Danmark. Det er Femern Bælt-forbindelsen et godt eksempel på.

Nu tager vi forventningsfuldt hul på fremtiden og ser frem mod efteråret 2019, hvor Femern A/S forventer, at de første aktiviteter i forbindelse med anlægget af Femern Bælt-forbindelsen på dansk side kan begynde – og vi for alvor kan smugkigge ind ad døren til 2028, der vil markere åbningen af Femern Bælt-forbindelsen.