Regeringen og Dansk Folkeparti vil investere i Lolland-Falster

Lolland-Falsters Folketidende

15. marts 2019

AF TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA)

I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag -og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur. Det mærker man også på Lolland-Falster.

Med investeringsplanen for 2021-2030, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har præsenteret, vil vi prioritere en udbygning af hovedvejen E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster og opgradere Rute 9 ved Nørreballe tæt på Maribo. Det vil vi, fordi vi ved, at en udbygning vil lette trafikken i området og dermed også sikre, at trafikanterne kan komme hurtigere og bedre fra A til B -til gavn for den enkelte borger, for turisterne, for erhvervslivet og for samfundet som et hele.

Derudover vil vi sætte gang i en VVM-undersøgelse af en sydlig Ring 5-forbindelse fra Køge til Frederikssundsvej med henblik på at begynde anlægget af motorvejen inden 2030. Den nye motorvej vil aflaste de eksisterende ringforbindelser og Køge Bugt Motorvejen og dermed skabe en bedre infrastruktur til gavn for pendling og erhvervstrafik ind til Hovedstadsområdet.

Der bliver i disse år også etableret en ny Storstrømbro, som vil forbedre mobiliteten i området og skabe bedre og hurtigere vejog ikke mindst jernbaneforbindelser mellem Lolland, Falster og Sjælland -og så vil den kommende Femern Bælt-forbindelse på samme måde styrke infrastrukturen og skabe helt nye muligheder for trafikken i Danmark og til og fra Tyskland.

Næsten 90 procent af al persontransport foregår i dag på vejene.

Privatbilisme, erhvervskørsel og kollektiv trafik benytter vejnettet som aldrig før, og vi har ingen grund til at tro, det vil ændre sig. Derfor prioriterer vi i regeringen og Dansk Folkeparti at udbygge, udvikle og styrke det danske vejnet, nu vi igen har mulighed for at investere i vores infrastruktur -ligesom vi afsætter penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Det er det, Lolland-Falster og resten af landet har brug for.

Med den nye investeringsplan vil vi investere i gode, fornuftige projekter, som vil skabe positive effekter for den enkelte og samfundet som hele, når asfalten er lagt og langt ud i fremtiden. Vi vil investere i Lolland-Falster -og vi ser frem til, at I får glæde af den nye infrastruktur.