Regeringen og Dansk Folkeparti vil investere i Midt- og Vestjylland

Også bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Herning Folkeblad.

Viborg Stifts Folkeblad

15. marts 2019

AF TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA) OG TRANSPORTORDFØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), KIM CHRISTIANSEN (DF), BRIGITTE KLINTSKOV JERKEL (K), LEIF MIKKELSEN (LA)

I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag - og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur. Det mærker man i Midt- og Vestjylland, som længe har trængt til et infrastrukturløft.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give de to landsdele den efterspurgte hestesko, så nogle af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet. Vi vil prioritere flere større udbygninger og opgraderinger af det midt- og vestjyske vejnet med den investeringsplan, vi netop har præsenteret for 2021-2030.

Vi ønsker at opgradere Rute 26 mellem Aarhus og Viborg og Rute 34 mellem Skive og Haderup. Lidt længere sydpå vil vi opgradere Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing og samtidig sørge for, at vejnettet omkring Herning bliver opgraderet til motorvej for at sikre en bedre opkobling til resten af regionen - ligesom vi også vil prioritere etableringen af Ny Midtjysk Motorvej mellem Haderslev og Give.

Vi vil med andre ord prioritere en lang række forskellige vejinfrastrukturprojekter i Midt- og Vestjylland, der alle har til formål at sikre, at trafikanterne ikke alene kan komme bedre og hurtigere fra A til B, men at vi samtidig også skaber en helt ny mobilitet med en midtjysk motorvej - til gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som et hele. Næsten 90 procent af al persontransport foregår i dag på vejene.

Privatbilisme, erhvervskørsel og kollektiv trafik benytter vejnettet som aldrig før, og vi har ingen grund til at tro, det vil ændre sig. Derfor prioriterer vi i regeringen og Dansk Folkeparti at udbygge, udvikle og styrke det danske vejnet, nu vi igen har mulighed for at investere i vores infrastruktur - ligesom vi afsætter penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Det er det, Midt- og Vestjylland og resten af landet har brug for. Med den nye investeringsplan vil vi investere i gode, fornuftige projekter, som vil skabe positive effekter for den enkelte og samfundet som hele, når asfalten er lagt og langt ud i fremtiden. Vi vil investere i Midt- og Vestjylland - og vi ser frem til, at I får glæde af den nye vejinfrastruktur.