Regeringen og Dansk Folkeparti vil investere i Syd- og Sønderjylland

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give landsdelen den efterspurgte hestesko, så nogle af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet.

Jydske Vestkysten

15. marts 2019

AF TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA) OG TRANSPORTORDFØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), KIM CHRISTIANSEN (DF), BRIGITTE KLINTSKOV JERKEL (K), LEIF MIKKELSEN (LA)

I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag - og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur. Det mærker man i Syd- og Sønderjylland, som
længe har trængt til et infrastrukturløft.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give landsdelen den efterspurgte hestesko, så nogle af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet. Vi vil prioritere at udbygge motorvejen nordvest for Kolding med den investeringsplan for 2021-2030, vi netop har præsenteret. Det vil vi, fordi vi ved, at trafikanterne på strækningen dagligt mærker de store trængselsproblemer, der desværre kendetegner vejnettet i dag.

Køerne af biler og lastbiler er blevet længere og længere med årene. Vi ønsker derfor at reducere den spildtid, trafikanterne bruger på at holde i kø, ved at udbygge E45/E20 mellem Kolding V og motorvejskryds Kolding, så trafikanterne får en ekstra vejbane i hver retning.

Vejnettet i Syd- og Sønderjylland er afgørende for ikke alene området, men også for landets samlede sammenhængskraft og muligheder for atrejse på tværs af by- og kommunegrænser. Vi ønsker at styrke vejnettet yderligere ved at prioritere en ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give, mens vi vestpå vil forbedre fremkommeligheden på Rute 11 fra Korskroen til Varde.

Projekterne har til formål at sikre, at trafikanterne i Sønderjylland kan komme bedre og hurtigere fra A til B - til gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som et hele. Tænk, hvis I ikke længere skal holde så meget i kø som nu!

Det er dog ikke kun vejene, vi investerer i. Jernbanen bliver også prioriteret i den nye investeringsplan. Vi vil prioritere en ny jernbaneforbindelse mellem Jelling og Billund, så man kan tage toget fra for eksempel Vejle til Billund Lufthavn. Derudover afsætter vi også penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Vi vil investere i Syd- og Sønderjylland - og vi ser frem til, at I får glæde af den nye infrastruktur.