REPLIK: Ingen dyster tur til Norge

Politiken

11. oktober 2019

POLITIKEN MALER på lederplads et dystert billede af min studietur til Oslo, hvor jeg drog hen for at få gode ideer til at rulle flere elbiler ud på de danske veje.

Det er meget ærgerligt.

Ifølge avisen skulle jeg »slet ikke synes at ville lære noget af nordmændene«, og det, vil jeg gerne understrege, er helt forkert.

Hele ideen med at tage til Oslo var at lære af deres gode erfaringer og sikre, at vi her i Danmark kan få gang i den samme udvikling. Det er fuldstændig uundgåeligt, hvis vi skal nå i mål med regeringens ekstremt ambitiøse klimamål.

Politiken fremhæver, at de i Norge har en kvart million elbiler, mens vi i Danmark er langt bagud og »måske med god vilje« har 15.000 elbiler på vejene.

Det er helt rigtigt, at vi er langt bagud i forhold til Norge. Ikke mindst på grund af de seneste fire års fodslæbende elbilspolitik ført af den borgerlige regering.

Og den retning skal vi have gjort op med.

Min pointe på turen var blot, at den norske omstilling har været ekstremt dyr og har skabt nogle ret store sociale spændinger i det norske samfund, som jeg synes, vi skal være opmærksomme på herhjemme i Danmark.

Det er jo ikke alle, der har råd til for eksempel en Tesla eller en Jaguar. Så vi skal lære af nordmændenes gode erfaringer med at omstille deres samfund og infrastruktur til flere elbiler på vejene.

Men vi skal altså også lære af de ting, der ikke er gået så godt.

For eksempel kan jeg forstå, at det har skabt trængsel for den kollektive trafik, at elbilerne må køre i busbanerne. Og at et nyt parti mod bompenge på de norske veje er stormet frem hen over sommeren og har tydeliggjort, at den norske model har skabt store skel i samfundet.

ENERGISTYRELSENS fremskrivninger viser, at Danmark vil have 320.000 elbiler i 2030, så helt sort ser det heldigvis ikke ud herhjemme. Alligevel er det jo ikke nok.

Der skal langt flere grønne biler ud på vejene.

Udviklingen kommer ikke af sig selv, og vi står over for en stor og vigtig opgave med at elektrificere samfundet over de kommende 10 år.

Det bliver fuldstændig afgørende, hvordan vi griber den opgave an. For Socialdemokratiet og derfor for regeringen er det afgørende, at vi ikke glemmer en social vinkel i dette spørgsmål. Og at vi omstiller klogt. Ellers får vi ikke alle med.

Alle knapper skal overvejes.

Alle skruer kan tages i brug. Det vigtige er, at vi omstiller mest hensigtsmæssigt.

Det er eksempelvis tydeligt at se, at afgifter spiller en rolle, når man som dansker skal vælge en bil.

Elbilsalget lå på sit hidtil højeste niveau i 2015 med 4.600 stk., men faldt drastisk året efter, da den tidligere regering indførte registrerings-og ejerafgift på elbiler fra 2016. Økonomien spiller altså en central rolle.

DERFOR VIL VI afvente og lytte til de anbefalinger, som den grønne bilkommission under ledelse af Anders Eldrup i skrivende stund arbejder på.

Det er nemlig vigtigt, at vi tænker os grundigt om. For jeg vil ikke stå i en situation, som vi så med De Gule Veste i Frankrig, der er gået på gaden med store protester på grund af klimamotiverede afgifter med skæv profil.

Derfor vil jeg selvfølgelig også tage den viden og inspiration, jeg har fået fra studieturen i Oslo, med, når jeg deltager i møder i regeringens Grønne Udvalg, som vi jo netop har nedsat for at tænke det grønne ind på tværs af ministerier og fagligheder.

Og hvor jeg selvfølgelig sidder med, fordi transportsektoren er afgørende i klimaspørgsmålet.

Jeg vil også tage erfaringerne med, når jeg indleder forhandlingerne om en kommende infrastrukturplan for Danmark, og når jeg i det hele taget arbejder for at gøre Transportministeriet til et grønt ministerium.