Sådan vil jeg bekæmpe social dumping

DEBAT: Det er en klokkeklar prioritet for regeringen at stoppe social dumping og sikre forholdene på vejtransportområdet. Social dumping skal bekæmpes både i EU og herhjemme, hvor regeringen har nedsat et lovforberedende udvalg, skriver transportministeren.

Altinget.dk

18. september 2019

Af Benny Engelbrecht (S)
Transportminister

Den ene vejpæl afløser den anden, mens kilometervis af asfalt bliver konsumeret under lastbilernes rumlen. Lastbilchauffører kører på tværs af kommune- og landegrænser, ind og ud af Danmark, mens de sørger for, at vi får mad i butikkerne og varer på lagrene.

Hvad de fleste efterhånden også ved, er, at det desværre ikke er en ensidig fornøjelse at være lastbilchauffør i en globaliseret, moderne verden som vores – eller pilot, stewardesse eller et tredje hverv, der krydser de europæiske landegrænser, for den sags skyld.

Lønmodtagere oplever i disse år et stort pres på løn og arbejdsvilkår, ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Social dumping er en stor udfordring. Du, vi og jeg møder og hører om gentagne eksempler på mennesker, der må arbejde og leve under kummerlige forhold, mens de hver dag udfører deres arbejde, fordi deres lønninger, rettigheder og arbejdsvilkår må vige.

Det er de ikke tjent med, og det er hverken til gavn for dem eller vores samfund. Tværtimod. Da der i sagens natur er tale om grænseoverskridende arbejde, skal kampen for ordentlige arbejdsvilkår ikke kun kæmpes i Danmark, men også i EU – men lad os begynde herhjemme.

En klokkeklar prioritet
Det er en klokkeklar prioritet for regeringen at sætte en stopper for social dumping og sikre ordnede forhold på vejtransportområdet, så konkurrencen foregår på lige lønvilkår, når transporten udføres af udenlandske chauffører. Derfor er jeg glad for, at arbejdsmarkedets parter har udvist ansvar og sammen er kommet med en række anbefalinger, der kan bidrage til at løse udfordringerne med at sikre danske løn- og arbejdsvilkår på vejtransportområdet.

Regeringen hilser disse anbefalinger velkommen og har på den baggrund besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg, der senest den første december 2019 skal komme med forslag til, hvordan anbefalingerne kan omsættes til egentlig lovgivning. Det er et arbejde, der går på tværs af ressortområder, og derfor vil jeg i samarbejde med mine kollegaer i regeringen og Folketinget arbejde målrettet for at føre udvalgets forslag til lovgivning ud i livet, så snart det er muligt.

På EU-fronten kæmper vi også kampen mod social dumping. Forhandlingerne om Vejpakken, der sætter rammerne for vejtransportsektorens fremtid, er inde i sin afgørende fase. Både Parlamentets og Rådets aftaler indeholder en masse gode elementer, der kan være med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for chaufførerne og fair konkurrence på området. Nu skal vi, det vil sige Rådet og Parlamentet, bare blive enige.

Vi står stærkt i de kommende forhandlinger
I Danmark var vi for nylig vært for et møde med ligesindede lande i den såkaldte Vejtransportalliance, og vi står derfor stærkt i de kommende forhandlinger med hensyn til at fastholde danske prioriteter.

Det drejer sig for eksempel om en karensperiode for cabotagekørsel, så det ikke længere vil være muligt at køre systematisk cabotage. Det drejer sig også om at sikre, at vejdelen af en kombineret transport omfattes af cabotagereglerne og om en fremrykning af den intelligente takograf, så vi får en bedre håndhævelse af reglerne – og så skal vi fastholde forbuddet mod lange hvil i køretøjet.

I samme ombæring vil jeg arbejde for, at vejgodstransporten kommer til at bidrage til vores grønne omstilling. Det er en anden dagsorden, der ligger regeringen meget på sinde.

Jeg ser derfor frem til for alvor at gå i gang med det store, vigtige arbejde, der ligger foran mig i den kommende tid i håbet om at skabe positive forandringer for først og fremmest lønmodtagerne, men i høj grad også for hele transportområdet og samfundet, som vil blive styrket og bedre rustet til en konkurrencedygtig verden, hvis lønmodtagerne, der slider og slæber for at gøre en forskel og udføre deres arbejde på bedste vis, også får en ordentlig løn og værdige arbejdsvilkår.