Socialdemokratiet sløser om sig med luftige trafikløfter

DEBAT: Hvis Socialdemokratiet vil have flere af deres transportønsker opfyldt, er de nødt til at vælge, hvilke projekter i regeringens og Dansk Folkepartis aftale om fremtidens infrastruktur, der skal droppes, skriver transportminister Ole Birk Olesen.

Altinget.dk

29. marts 2019

Af Ole Birk Olesen (LA) 
Transport-, bygnings- og boligminister

I mit arbejde som transportminister har jeg længe arbejdet for at sikre en ny, langsigtet planlægning af vores investeringer i infrastruktur.

Og derfor er jeg rigtig stolt over regeringens og Dansk Folkepartis ambitiøse investeringsplan, som strækker sig over ti år fra 2021 til 2030. Vores mål med planen er at skabe et bedre Danmark for alle og skabe en realistisk plan for et vejnet, der samler alle dele af landet.

Trafikken på vejene er nemlig steget markant de seneste ti år, hvor over 90 procent af al persontransport foregår. Det betyder desværre, at rigtig mange trafikanter sidder fast i lange bilkøer hver eneste dag. Og det gælder især på motorvejene.

Det er frustrerende for den enkelte trafikant. Ligesom det er et stort og dyrt samfundsproblem. Vejdirektoratets seneste opgørelse over trængsel viser, at vi årligt spilder 24 milliarder kroner på at sidde i kø på vejene.

Og det er ikke godt nok, at så store summer af skatteborgernes penge oser ud af udstødningsrørene i alt for lange bilkøer.

Infrastruktur til fremtidens behov
Derfor har vores fokus i forhandlingerne om investeringsplanen også været, hvordan vi kan sikre, at færre trafikanter sidder fast i trafikken, at vi også i fremtiden kan komme hurtigere fra A til B, og at vi har en vejinfrastruktur, der passer til de behov, vi vil have i fremtiden.

Vores fremtidssikring af vejnettet betyder ikke, at vi glemmer den kollektive trafik. Kollektiv trafik foregår også på vejene, og med liberaliseringen af fjernbusområdet vil vi se mange flere busser på vores motorveje, hvilket giver Danmark et mere finmasket net af kollektive transportmuligheder mellem de større byer.

Desuden investerer vi allerede rigtig meget i vores jernbaner med signalprogrammet, elektrificering og moderne, elektriske tog. Det er nødvendige investeringer, men det gavner ikke samfundet, at vejene sander til i trængsel, ligesom det hæmmer både erhvervslivets udvikling og den enkelte borgers muligheder.

Det er derfor, at det er vigtigt med en langsigtet plan for, hvordan vi kommer trængslen til livs. Og jeg sætter stor pris på den positive opbakning, vores plan allerede har modtaget.

Socialdemokratiets modtagelse
Socialdemokratiets modtagelse af planen undrer mig dog. Især fordi de har skudt regeringen og Dansk Folkeparti i skoene, at vi burde have satset på et bredt flertal i Folketinget, før vi offentliggjorde aftalen.

Men i den forbindelse må jeg bare minde om den lange ønskeliste uden prioriteringer, som socialdemokraterne tidligere har valgt at offentliggøre. Det vidner om et parti, som sløser om sig med luftige løfter uden at tage ansvar for at prioritere imellem dem.

Det samme indtryk får man, når man hører socialdemokraternes transportordfører, der roser regeringen og Dansk Folkepartis investeringsplan, men som ikke takker ja til invitationen om at være med før efter et folketingsvalg.

Ligesom han ikke vil fortælle, hvilke projekter der skal tages ud af listen over ønskeprojekterne for at få plads til det store hul i finansieringen af Togfondens Fase 2. 

Så derfor vil jeg gerne give bolden op til denne debat og spørge Socialdemokratiet: Hvilke projekter i regeringens og Dansk Folkepartis investeringsplan skal droppes for at skaffe finansiering til en ny bro over Vejle Fjord og nogle få minutters kortere rejsetid i tog mellem Aalborg og Fredericia? Er det den tredje forbindelse over Limfjorden? Er det motorvejen mellem Næsted og Rønnede? Eller måske noget helt tredje?