Stor dag når ny bro åbner

ROSKILDE FJORD: Når jeg på i morgen deltager i indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro, ser jeg frem til at markere en ny æra for borgerne i Frederikssund Kommune og omegn.

Frederiksborg Amts Avis

27. september 2019

Af Benny Engelbrecht (S) Transportminister

Jeg ser ud af ruden. Bølgerne slår stille mod hinanden, mens vi svæver hen over bæltet -eller sundet eller farvandet.

Det er altid en dybfølt fornøjelse at køre over vores broer; at kunne rejse nemt og hurtigt på tværs af eller inden for landsdelene, samtidig med at man får en fornemmelse af, hvor smukt vores land er. Det er i sandhed dér, vores infrastruktur går op i en højere enhed.

Når jeg i morgen deltager i indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro, ser jeg først og fremmest frem til at markere en ny æra for borgerne i Frederikssund Kommune og omegn. Bilister, der for eksempel kører mellem Skibby og Ballerup, kan forventeligt spare op til en halv time i myldretidstrafikken, og så bliver det samtidig lettere for blandt andet ambulancer, brandvæsen og politi at komme hurtigt over fjorden.

I får med andre ord en ny bro, der kan hjælpe i jeres dagligdag -og som oven i købet er udtryk for moderne brobyggeri, så den tilmed også er flot at se på.

Når Kronprinsesse Marys Bro åbner, vil den også løse nogle af de store trafikale problemer på og ved Kronprins Frederiks Bro, fordi der med den nye bro bliver skabt en alternativ rute mellem Frederikssund og Hornsherred. Ved at skabe nye trafikale muligheder for borgerne i kommunen og omegnen bliver der samtidig skabt nye måder at rejse og transportere sig på, ligesom man får knyttet byerne endnu tættere sammen. Det er derfor med ublandet glæde og forventning, jeg deltager i indvielsen, der også markerer vigtigheden af at kunne samarbejde politisk.

Der er et andet forhold ved dagen, jeg hæfter mig ved.

Finansieringsmodellen for Kronprinsesse Marys Bro blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2014 og understreger, hvor vigtigt det er, at der bliver skabt brede forlig og aftaler i transportpolitik, hvis vi vel at mærke ønsker en infrastruktur, der passer til den tid og de omgivelser og behov, der måtte være og komme i fremtiden.

Det er Kronprinsesse Marys Bro et glimrende udtryk for.

At Vejdirektoratet så oven i købet har kunnet levere det på så kort tid og inden for både tidsfristen og budgettet; det vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak for.

Hvorfor betale? Jeg ved, at der nu sidder borgere i Frederikssund Kommune og tænker: Jamen, det er godt nok alt sammen, men hvorfor skal jeg betale for at køre over broen? Svaret er enkelt: Da Folketinget i samarbejde med kommunen traf beslutningen om at anlægge Kronprinsesse Marys Bro, havde man to muligheder: Man kunne få en forbindelse, der var klar inden 2020 med en delvis brugerbetaling, men hvis der ikke var en delvis brugerbetaling, kunne projektet først blive besluttet efter 2020; hvorefter projektet i øvrigt også skulle konkurrere om finansiering med andre projekter.

Man valgte den første løsning, og derfor står der i dag i 2019 en bro, man skal betale for at benytte.

Det samlede budget for projektet er på cirka to milliarder kroner; hvoraf cirka en tredjedel er direkte statslig støtte, mens resten bliver finansieret gennem brugerbetaling, når du, jeg og andre kører over broen.

I får til gengæld en bedre og mere glidende trafik i området med to broer, der aflaster hinanden og sparer jer tid i trafikken. Minutter, timer og sammenlagt dage, der kan bruges på det, I ellers ville misse ved at holde i kø.

Det bliver derfor en stor dag for alle i Frederikssund Kommune og omegn, når Kronprinsesse Marys Bro åbner i weekenden, og jeg ser frem til oplevelsen af først at løbe og efterfølgende køre over den.