Transportministeren: Jeg fører ikke de korslagte armes politik - det fører sjældent til noget fornuftigt

Jyllands-Posten

25. november 2019

Af Benny Engelbrecht transportminister (S)

Jeg bliver helt i tvivl om, hvorvidt chefredaktionen kommer ud af kontoret i JP/ Politikens Hus, når jeg læser lederen i avisen den 16.

november. I den bliver Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund beskrevet som et nyt tiltag inden for vejinfrastruktur, fordi den er brugerbetalt. Den »skiller sig ud«, som der står i lederen, fordi bilisterne skal betale for at benytte den.

Så vidt jeg er orienteret, står Storebæltsbroen og Øresundsbroen endnu. To store, imponerende infrastrukturprojekter, som bilisterne også betaler for at benytte - og som heller ikke var blevet gennemført, hvis der ikke havde været et element af brugerbetaling involveret.

Det samme gør sig gældende for Kronprinsesse Marys Bro, som ikke havde stået klar i dag uden en vis form for brugerbetaling, som både Folketinget og kommunen bakkede op om, da man i sin tid traf beslutningen.

Det er med andre ord ikke noget nyt, at vi bygger infrastruktur i Danmark, man skal betale for at anvende.

Brugerbetaling kan da også være en mulighed ved andre fremtidige projekter som for eksempel en eventuel fast forbindelse over Kattegat eller en mulig østlig omfartsvej i hovedstaden.

Når det er sagt, skal vi heller ikke opfinde brugerbetalte projekter, for jeg er enig med lederskribenten i, at vi fortsat skal udbygge og udvikle den infrastruktur, som er den bærende del i vores samfund, og som vi kan køre på kvit og frit.

Det er mig derfor en gåde, at det i lederen bliver foreslået at gøre en eventuel tredje limfjordsforbindelse til et brugerbetalt anlæg, et forslag, jeg tidligere har afvist. Det ville chefredaktionen vide, hvis man havde læst på lektien, inden man begyndte at slå i tasterne.

Spørgsmålet om en tredje limfjordsforbindelse står anderledes end typiske infrastrukturprojekter, fordi Aalborg Kommune har tilbudt lokal medfinansiering, og det er et interessant element i den fremadrettede politiske proces.

Kommunens velvilje til at bidrage til projektet vil givetvis blive en del af de kommende politiske drøftelser om en ny, langsigtet infrastrukturplan for Danmark.

Aalborg Kommunes idé er fremsynet, men jeg vil for god ordens skyld understrege over for lederskribenten, at den ikke er ny.

Det er sket før, at man fra lokalpolitisk side har foreslået medfinansiering af infrastruktur. Sønderjyllands Amt bidrog med medfinansiering af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Flere tilkørselsramper på motorvejsnettet er også blevet anlagt gennem fællesfinansiering mellem stat og kommuner, for slet ikke at tale om andre forslag, der baserer sig på hel eller delvis brugerbetaling.

Det gælder for eksempel en fast forbindelse over Kattegat og en tredje lillebæltsbro mellem Fyn og Als.

Flere af de nævnte projekter er ikke parate til en endelig politisk beslutningsproces endnu, men modsat Jyllands-Postens chefredaktion er jeg lydhør. Vi kan ikke finansiere alle gode ønsker til ny infrastruktur, men vi skal tillade os selv at se på alle mulighederne.

Det ville være kortsigtet at afskære os fra på en ordentlig og fornuftig måde at drøfte muligheden for brugerbetaling, hvor det kan være relevant, og bidrage til at realisere vigtige infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville være blevet til noget.

Jeg hverken kan eller vil love, at vi får flere brugerbetalte infrastrukturprojekter, men jeg vil heller ikke afvise det. Jeg ved dog, at de korslagte armes politik, som Jyllands-Postens leder står for, sjældent fører til fornuftig politik.

Det er med andre ord ikke noget nyt, at vi bygger infrastruktur i Danmark, man skal betale for at anvende. Spørgsmålet om en tredje limfjordsforbindelse står anderledes end typiske infrastrukturprojekter, fordi Aalborg Kommune har tilbudt lokal medfinansiering, og det er et interessant element i den fremadrettede politiske proces.