Vi skal have styr på de udenlandske busser

Jyllands-Posten

07. november 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S)

Den ene udenlandske bus efter den anden snor sig op og ned af det danske vejnet sæson efter sæson. De nysgerrige turistnæser er trykket helt tæt mod ruden, når bussen passerer seværdigheder i by og på land - men når turisterne er rejst hjem, bliver bussen sommetider i Danmark i månedsvis for at køre nye cabotageture med nye grupper af turister.

Det har dog aldrig været meningen med cabotagereglerne, at tomme busser skal køre tusindvis af kilometer tværs gennem Europa for at køre turister rundt i et andet land. Når kørslen samtidig foregår på ulige lønvilkår, er der ovenikøbet tale om social dumping, som er et forhold, regeringen er meget optaget af at bekæmpe.

Ifølge EU-reglerne for buscabotagekørsel må en bus opholde sig i et andet land i en begrænset periode.

Denne begrænsede periode er ikke nærmere defineret, og det har gjort, at vores hidtidige administration ikke har været i overensstemmelse med forudsætningen om, at udenlandske busser kun midlertidigt må køre cabotagekørsel.

Det har ført til gentagne eksempler på permanent buscabotagekørsel på de danske lande-og motorveje.

Derfor har vi i Danmark nu valgt at fortolke EU-reglerne på en måde, der sikrer, at der er tale om en reel begrænset periode.

En udenlandsk bus må fra og med den 1. november 2019 kun køre cabotagekørsel i Danmark i syv sammenhængende dage på en kalendermåned. På den måde bliver det ikke alene lettere for politiet at håndhæve, men det bliver også nemmere for de udenlandske virksomheder at efterleve.

Jeg håber, det bliver første skridt i retning mod en bedre regulering af buscabotagekørsel i Danmark.