Vi vil investere i Østjylland og ser frem til, at I får glæde af den nye vejinfrastruktur

Også bragt i: Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad

Fredericia Dagblad, Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad

22. marts 2019

AF TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA) OG TRANSPORTORDFØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), KIM CHRISTIANSEN (DF), BRIGITTE KLINTSKOV JERKEL (K), LEIF MIKKELSEN (LA) 

I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag - og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur.

Det mærker man i Østjylland, som længe har trængt til et infrastrukturløft. Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give landsdelen den efterspurgte hestesko, så nogle af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet.

Vi vil prioritere flere større udbygninger og opgraderinger af det østjyske vejnet med den investeringsplan, vi netop har præsenteret for 2021-2030.

Det gælder for E45 mellem Aarhus S og Aarhus N og mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg S, hvor trafikanterne kan se frem til en længe ventet udvidelse fra fire til seks vejbaner, og så vil parterne også igangsætte udbygningen af Aarhus N-Randers N i slutningen af perioden.

Det vil i fremtiden få trafikken til at glide lettere og hurtigere og dermed reducere trængslen betydeligt til gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som et hele.

Tænk, hvis I ikke længere skal holde så meget i kø som nu!

Vi ønsker også at opgradere Rute 26 mellem Aarhus og Viborg for at sikre en bedre opkobling til resten af regionen - og så trafikanterne også her kan komme bedre og hurtigere fra A til B.

Næsten 90 procent af al persontransport foregår i dag på vejene. Privatbilisme, erhvervskørsel og kollektiv trafik benytter vejnettet som aldrig før, og vi har ingen grund til at tro, det vil ændre sig.

Derfor prioriterer vi i regeringen og Dansk Folkeparti at udbygge, udvikle og styrke det danske vejnet, nu vi igen har mulighed for at investere i vores infrastruktur - ligesom vi afsætter penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Det er det, Østjylland og resten af landet har brug for.

Med den nye investeringsplan vil vi investere i gode, fornuftige projekter, som vil skabe positive effekter for den enkelte og samfundet som hele, når asfalten er lagt og langt ud i fremtiden.

Vi vil investere i Østjylland - og vi ser frem til, at I får glæde af den nye vejinfrastruktur.

Tænk, hvis I ikke længere skal holde så meget i kø som nu!