Vi vil investere i Fyn

Fyens Stiftstidende

21. marts 2019

AF TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTER OLE BIRK OLESEN (LA) OG TRANSPORTORDFØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), KIM CHRISTIANSEN (DF), BRIGITTE KLINTSKOV JERKEL (K), LEIF MIKKELSEN (LA) 

KOMMENTAR: I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag - og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur.

Det mærker man på Fyn, som længe har trængt til et infrastrukturløft.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give landsdelen den efterspurgte hestesko, så nogle af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet.

Vi vil prioritere at udbygge E20 Fynske Motorvej syd om Odense med den investeringsplan for 2021-2030, vi netop har præsenteret.

Det vil vi, fordi vi ved, at trafikanterne på den strækning dagligt mærker de store trængselsproblemer, der desværre kendertegner vejnettet i dag. Køerne af biler og lastbiler er blevet længere og længere med årene, og vi ønsker at reducere den spildtid, trafikanterne bruger på at holde i kø, ved at udbygge Fynske Motorvej fra afkørsel 53 Odense V til og med afkørsel 50 Hjallelse fra fire til seks spor.

PROJEKTET HAR TIL FORMÅL at sikre, at trafikanterne på Fyn kan komme bedre og hurtigere fra A til B, og samtidig vil udbygningen forbedre fremkommeligheden på tværs af landet -til gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som et hele. Tænk, hvis I ikke længere skal holde så meget i kø som nu! Det er dog ikke kun vejene, vi investerer i. Jernbanen bliver også prioriteret med den nye investeringsplan. Vi vil opgradere jernbanen mellem Odense og Ringsted, så den maksimale hastighed på op til 200 kilometer/ timen kan reducere rejsetiden for lyntogene med cirka fem minutter til glæde for både pendlere på strækningen og rejsende på tværs af landet.

Vi vil anlægge en ny bane over Vestfyn fra Odense V til Kauslunde ved Middelfart, og derudover afsætter vi penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Med den nye investeringsplan vil vi investere i gode, fornuftige projekter, som vil skabe positive effekter for den enkelte og samfundet som hele. Vi vil investere i Fyn - og vi ser frem til, at I får glæde af den nye infrastruktur.