Vigtige forbedringer af kollektiv trafik

Sjællandske

29. august 2019

Af Benny Engelbrecht, transportminister (S)

På mandag genåbner vi jernbanen mellem Vordingborg og Næstved. Og det er rigtig godt. Det gælder ikke mindst for naboerne til anlægsarbejdet og for de mange, der bruger toget hver dag til og fra arbejde eller uddannelse.

De er alle blevet påvirket af det store anlægsarbejde.

Jeg er fuldt ud opmærksom på, at de sidste fem måneder har været en udfordring for pendlerne, og jeg vil derfor gerne sige tak for tålmodigheden.

Passagererne til/ fra Nykøbing Falster skal desværre fortsat være tålmodige frem til den 29. september, hvor togdriften vil blive genoptaget på strækningen.

Men hverdagen bliver nemmere for passagererne mellem Vordingborg og Næstved efter genåbningen på mandag, hvor de ikke længere skal tage togbusser.

Udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster er det første egentlige anlægsarbejde i Femern Bælt-projektet -ét af vores allerstørste anlægsprojekter.

Og udbygningen fortsætter i de kommende år. Først i 2021 er Banedanmarks entreprenører færdige med skinnerne på hele strækningen. Samtidig bygger Vejdirektoratet en ny Storstrømsbro, som jo er endnu et kæmpestort projekt, hvor vejdelen står klar i 2022 og banedelen i 2023. Endelig bliver hele banestrækningen elektrificeret frem mod 2024, hvor anlægsarbejdet vil være færdigt.

Vi har bestemt noget at se frem til. Rejsetiden for pendlerne med tog til/ fra hovedstadsområdet bliver markant kortere, når projektet er helt færdigt i 2024, hvor rejsetiden mellem Vordingborg og København vil blive reduceret med omkring 20 minutter og mellem Nykøbing Falster og København med op til en halv time. Det vil kunne mærkes. Og når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil en tur med toget fra Vordingborg Station til Hamborg vare under to timer.

Derudover bidrager projektet til den grønne omstilling med elektrificering og en styrket kollektiv transport.

Med elektrificering af jernbanen og brug af vedvarende energi får vi nedbragt CO2-udslippet. Samtidig gør vi toget mere konkurrencedygtigt, hvilket forhåbentlig vil få nogle pendlere til at skifte bilen ud med toget i det daglige.

Der er altså tale om nogle vigtige forbedringer for den kollektive trafik, som bliver til gavn for pendlerne, for vores mobilitet og for Vordingborg, Sydsjælland og Lolland-Falster.

Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil en tur med toget fra Vordingborg Station til Hamborg vare under to timer.