Den tunge transport spiller en vigtig rolle i grøn omstilling af transportsektoren

07. december 2020

Af transportminister Benny Engelbrecht (S)

DEBAT: Med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten tager regeringen og støttepartierne endnu et vigtig skridt mod målet om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Aftalen får betydning for de mange danskere, der i de kommende år skal skifte bilen ud, og nu vil der formentlig være endnu flere, der vælger deres første elbil.

Aftalen får også stor betydning for den tunge transport.

Med den nye kilometerbaserede og CO2-differentierede vejafgiftfor tung transport udskifter vi den eksisterende afgiftmed en ny og mere intelligent model, der giver erhvervet et klart incitament til at skifte til grønne lastbiler, så vi får en grønnere tung transport på vejene. Det vil give mindre udledning og stor rabat til de virksomheder, der omstiller til grønnere lastbiler.

Det skal være dem, der belaster klimaet mest, der skal betale, og det gælder ikke mindst de udenlandske lastbiler.

Vejafgiften vil blive pålagt danske og udenlandske lastbiler, så vi sikrer lige konkurrencevilkår for transportvirksomhederne.

Vejgodstransporten er en af de brancher, der har klaret sig godt gennem coronakrisen, og det er en branche, som vil fylde endnu mere i fremtiden.

Derfor er det nu, vi skal have omstillingen i gang.

Den konkrete afgiftsmodel bliver aftalt senere, men retningen er klar - vi skal have mindre udledning fra lastbilerne - til gavn for klimaet og uden at pålægge transporterhvervet urimelige byrder.

Jeg har haften rigtig god dialog med transportbranchen -ikke mindst gennem klimapartnerskabet for landtransport, og selvom vi ikke har taget alle branchens ideer med i aftalen, så håber jeg, at de kan se sig selv i den her aftale, hvor vi for eksempel også igangsætter analyser af en forsøgsordning med dobbelttrailere og af optimering og tilpasning af den nationale vægt-og dimensionsregulering.

Jeg håber og tror også, at branchen vil arbejde konstruktivt, for vi har et fælles ansvar for at sikre den grønne omstilling af branchen.

Danske virksomheder har før vist, at de kan gå foran til gavn for klima og miljø -og dermed også sikre sig en førerposition i konkurrencen med udenlandske virksomheder.