Elløbehjul skal ikke længere flyde i gaderne

Et lovforslag skal give kommunerne de nødvendige værktøjer til at sætte en stopper for problemet med elløbehjul, der ligger og flyder.

Jyllands-Posten
quote

Kommunerne vil eksempelvis kunne kræve, at operatørerne sikrer ordnede lønforhold for deres ansatte og underleverandører, og de vil også kunne sikre sig, at dele af byen ikke bliver benyttet til udlejningsaktiviteter.

03. januar 2020

Af BENNY ENGELBRECHT
transportminister

Alle, der har besøgt København eller andre europæiske storbyer, kender til problematikken. Elløbehjul, der ligger og flyder i gadebilledet, har over det seneste år udviklet sig til en stadigt større hovedpine for en række kommuner landet over. Især i København har udlejningen af elløbehjul båret præg af mere eller mindre kaotiske tilstande lig Det Vilde Vesten.

Af den grund tog jeg i oktober initiativ til et møde med en række kommuner om deres erfaringer med elløbehjul. På mødet var det klart for enhver, at der er behov for at tilpasse den gældende lovgivning på området, så der fremover ikke længere vil være nogen tvivl om, hvordan kommunerne skal administrere udbredelsen af elløbehjul.

Derfor har jeg sendt et lovforslag i offentlig høring, som skal give kommunerne de nødvendige værktøjer til at sætte en stopper for problemet med elløbehjul, der ligger og flyder i byens gader.

Med det nye lovforslag skal det først og fremmest være op til kommunerne at beslutte, om udlejede elløbehjul er ønskede i den enkelte kommune, og hvor mange der i givet fald er plads til i byen. Det vil desuden være op til den enkelte kommune at indgå aftaler med de forskellige operatører, som står for udlejning af elløbehjul, så de sammen kan fastlægge vilkårene for, hvor elløbehjul må benyttes og dermed også, hvor de ikke må stå.

Derudover vil kommunerne også få mulighed for at fjerne de elløbehjul, der ikke står parkeret, som de skal. Ved fjernelse af elløbehjul kan kommunen opbevare dem og udlevere dem mod betaling af et gebyr, som skal dække kommunens udgifter til transport, opbevaring og administration. Det skal sikre ordnede forhold, hvor udlejede elløbehjul ikke bliver smidt rundt i gaderne, som det ellers er tilfældet i dag.

Lovforslaget giver kommunerne grundlaget for gennem dialog med operatørerne at indgå de aftaler, som skønnes nødvendige, og som indeholder de krav og betingelser, udlejning af elløbehjul skal foregå under. Kommunerne vil eksempelvis kunne kræve, at operatørerne sikrer ordnede lønforhold for deres ansatte og underleverandører, og de vil også kunne sikre sig, at dele af byen ikke bliver benyttet til udlejningsaktiviteter. Det kan for eksempel være i form af gågader, parker og kirkegårde.

I forslaget lægges der desuden op til, at det bliver et krav, at elløbehjul skal stilles inden for konkrete arealer på samme måde, som bycykler skal placeres i cykelstativer. Kommunerne vil derfor få ret til at afmærke arealer, hvor elløbehjul skal stilles. En anden løsning, som kommunerne også vil kunne benytte sig af, er såkaldt geofencing.

Her kan operatørerne ved hjælp af koordinater indstille deres elløbehjul til ikke at kunne stoppe lejemålet af et elløbehjul i udvalgte områder, hvor kommunen ikke ønsker, at de skal stilles. Herudover kan operatørerne også indstille deres elløbehjul til automatisk at sætte farten ned i zoner, hvor det ikke er ønsket fra kommunens side, at de skal køre. Dermed burde det være muligt at færdes på Strøget i København uden risiko for at blive kørt ned af et elløbehjul.

Med det nye lovforslag vil det være muligt at lave en ordning, som er skræddersyet til den enkelte kommune. På den måde kan der blive gjort op med den hidtidige meget liberale ramme, der har resulteret i kaos i form af elløbehjul, der roder i gadebilledet.

Arbejdet med at sikre ordentlige rammer for løbehjul stopper ikke her. Debatten har nemlig også koncentreret sig om, hvorvidt elløbehjul udgør et problem i forhold til trafiksikkerheden. I den sammenhæng afventer jeg en evaluering, som Færdselsstyrelsen i skrivende stund er i gang med.

Når den foreligger, vil jeg sammen med Folketingets partier på et oplyst grundlag vurdere, om vi skal stille større krav i forsøgsordningen, når det handler om trafiksikkerhed. Som transportminister er jeg nemlig særligt optaget af trafiksikkerhed, og det er vigtigt for mig, at det er sikkert at færdes i trafikken – uanset hvilket transportmiddel, vi vælger.