Femern Bælt-forbindelsen er fremtiden

Berlingske Tidende

11. maj 2020

Af BENNY ENGELBRECHT, TRANSPORTMINISTER (S), TRANSPORTORDFØRER KRISTIAN PIHL LORENTZEN (V), HANS KRISTIAN SKIBBY (DF), ANDREAS STEENBERG (RV), ANNE VALENTINA BERTHELSEN (SF), NIELS FLEMMING HANSEN (K), OLE BIRK OLESEN (LA) OG THOMAS JENSEN (S).

Når vi hopper ind i det nye år, vil det på mange måder være begyndelsen til et helt nyt kapitel i vores liv - og i Danmarks historie. En ny, bred politisk aftale sikrer nemlig, at vi 1. januar 2021 kan tage det første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen. Den vil medføre så mange positive gevinster for den enkelte og for samfundet som helhed, at vi på trods af de forskellige nuancer i vores partifarver er enige om, at en fast forbindelse mellem Østdanmark og Tyskland fortsat er en rigtig god idé.

Det er derfor ærgerligt, at fremskridtet og de gode udsigter skal tilsmudses af den misforståede kritik, som har rejst sig flere steder i pressen de seneste uger; herunder på lederplads i Berlingske 20. april. Kritikken bunder i en fejltolkning af Europa-Kommissionens nye afgørelse om statsstøtte til Femern Bælt-forbindelsen. I den er der sat en grænse for beløbet og varigheden af statsgarantierne, men grænserne er sat, så projektet kan blive gennemført.

Det er korrekt, at der er et nyt vilkår om en garantiprovision på to procent for de statsgaranterede lån, men det beror på en misforståelse, at det skulle forlænge det samlede projekts tilbagebetalingstid til 70 år. Det har nemlig hidtil været forudsat, at forbindelsen skulle betale for udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby via udbytte.

Nu kommer betalingen i stedet i form af garantiprovision, og Kommissionens afgørelse ændrer dermed ikke på de grundlæggende forudsætninger for projektet.

Desuden er renten historisk lav, og Femern A/ S kan på trods af den højere garantiprovision finansiere anlægsudgifterne billigere, end det hidtil har været forudsat i de finansielle beregninger.

Der er med andre ord stadig god grund til fortsat at holde afstand og spritte hænder, så vi kan se frem til at fejre påbegyndelsen af anlægsarbejdet af Femern Bælt-forbindelsen, når det første spadestik ryger eftertrykkeligt i jorden til januar.