Lokomotivet får en renæssance i Danmark

29. oktober 2020

Af transportminister Benny Engelbrecht (S)

Næste gang du står på perronen og ser dit tog komme ind, vil jeg anbefale dig at se godt på det. Du kan nemlig være så heldig at blive mødt af et af de nye elektriske, klimavenlige lokomotiver, som netop er kommet på skinnerne.

Lokomotivet er let at komme i den samlede kasse med tog – men det er synd. Lokomotivet er nemlig en lige så naturlig del af vores transportsystem, som toget er. Jeg mener derfor, det også er værd at se på særskilt. For lokomotivet er med til holde hjulene i gang i den kollektive trafik; om man så må sige. Lokomotivet bringer mennesker sammen. Det bringer passagerer til og fra arbejde. Det bringer et vigtigt bidrag til vores fælles transportsystem, som vi ikke kan eller skal være foruden. Der vil simpelthen mangle nogle tilbud inden for togtrafikken og væsentlige dele af den samlede kollektive trafik på tværs af landsdelene, hvis vi fjerner lokomotiverne fra skinnerne. Det ved I om nogen. Derfor må vi ikke glemme dem.

De er nødvendige, ja. De bliver brugt. Også i den grad. De trænger dog – ligesom vores tog – til en kærlig hånd. De lokomotiver, der især stopper ved mange af jeres stationsbyer, er lidt tunge i optrækket. De oser og stønner af sted – og man har næsten lyst til at give både lokomotivet og sig selv en iltmaske på, så meget kan man se, høre og fornemme det, de efterlader passagererne i på perronen. Det er slut nu. Lokomotivet skal ligesom sine øvrige kollegaer på transportområdet gøres grønnere og mere klimavenlig, og det sker allerede nu.

Mandag den 26. oktober 2020 bliver de første af DSB’s splinternye Siemens Vectron el-lokomotiver sat på skinner; og ja, der er tale om elektriske lokomotiver. DSB har købt 26 af disse nye lokomotiver, som primært skal køre i den sjællandske regionaltrafik, og yderligere 16 som skal køre til og fra Tyskland. Der er med andre ord tale om 42 nye lokomotiver, som vil reducere CO2-udslippet betragteligt og dermed være til stor gavn for vores sundhed og klima.

Det er vurderingen, at de nye el-lokomotiver kan reducere partikeludledningen med 10 tons årligt. Det svarer til cirka 60 procent af den samlede partikeludledning i DBS’s togdrift. 60 procent. Det er en forskel, vi ikke alene kommer til at opleve på papiret, men så sandelig også der på perronen. Ser vi på CO2-regnskabet, betyder de 42 nye lokomotiver, at DSB kan reducere sin samlede CO2-udledning med 13 procent. Eller 27.000 tons om året. Det er altså mærkbare effekter, de nye el-lokomotiver kan give den enkelte – og samfundet som helhed.

De nye lokomotiver erstatter primært de aldrende ME-lokomotiver, som vi kender i dag; hvoraf de ældste stammer fra indkøb foretaget i perioden 1981-1985. Det betyder også, at passagererne har udsigt til færre forsinkelser som følge af fejl fra lokomotiverne, når det nye materiel erstatter det gamle – og for DSB er de nye lokomotiver samtidig billigere i drift.

Nu tænker I sikkert: ”Jamen, det er meget godt alt sammen, men kan de overhovedet køre?”

Ja, det kan de! Danmark er det 19. land i verden, hvor Vectron-lokomotivet bliver sat i drift, så det er et velafprøvet produkt med gode erfaringer fra mange andre lande, vi sætter på skinnerne – og som kan sættes i drift med det samme. Jeg håber derfor, I vil tage godt imod de nye lokomotiver og skænke dem en ekstra tanke, næste gang I står på perronen og ser dem trække togvognene ind.