Vejpakke. Et punktum for kummerlige arbejdsforhold i vejtransporten

Jydske Vestkysten

12. januar 2020

Af Benny Engelbrecht (S) transportminister

For lidt over et år siden kom det frem, at op mod 200 Filippinske chauffører arbejdede for en løn på helt ned til ned 15 kroner i timen. De arbejdede lange, udmarvede arbejdsdage på 18 timer ad gangen og boede under usle og kummerlige forhold. I deres lejr boede de bag pigtråd i containere, sov på skummadrasser på gulvet eller i deres lastbil og havde i alt fire toiletter tilgængelige.

Afsløringen, der efterfølgende blev kendt som Padborg-sagen, vakte stor forargelse.

Ikke mindre chokerende var det, at Kurt Beier Transport A/ S - vognmands-firmaet, som havde hyret de udenlandske chauffører - udnyttede et hul i lovgivningen, og at hverken den danske eller EUlovgivningen var stram nok til at forhindre udnyttelsen af chaufførerne.

Derfor var der i sidste uge grund til at hæve armene over hovedet. Efter lange og hårde forhandlinger blev institutionerne i Bruxelles nemlig enige om en foreløbig politisk aftale i form af Vejpakken. Og det er til stor glæde for alle, som kæmper mod social dumping. For med den nye Vejpakke vil chauffører inden for EU's grænser skulle arbejde under et langt mere ensartet regelsæt. Overordnet set vil den nye aftale betyde anstændige arbejdsvilkår for chauffører og udgøre en stopklods for social dumping i vejtransporten.

Med de nuværende regler kan en udenlandsk lastbil transportere gods og varer til Danmark og herefter i et vist omfang fortsætte med at arbejde inden for landets grænser. I branchen kaldes det for cabotage, og problemet har været, at reglerne har været omgået og udnyttet systematisk.

Men med EU's nye Vejpakke bliver der nu sat en stopper for den praksis, og der sker en klar forbedring af de dårlige arbejdsforhold, som chaufførerne ofte bliver udsat for. I aftalen forpligtes arbejdsgiveren til at sørge for, at chaufførerne har mulighed for at overnatte under ordentlige forhold.

Herudover skal chauffører også regelmæssigt kunne vende hjem, når de er ude på de europæiske landeveje. På den måde bliver der med Vejpakken taget et kæmpe skridt mod såkaldte nomadekørsel, hvor udenlandske chauffører er på farten i flere måneder ad gangen og lever under kummerlige forhold.

Ifølge den nye aftale skal chaufførerne også aflønnes efter det land, de arbejder i.

En udenlandsk chauffør, der for eksempel kører cabotage med gods og varer i Danmark, bliver altså anset som udstationeret og skal altså lønnes efter danske vilkår.

Med Vejpakken får vi endelig lukket de huller i EU-lovgivningen, som har gjort udnyttelsen af chaufførerne for mulig. I regeringen mener vi, at anstændige arbejdsforhold ikke kun skal være en selvfølge inden for Danmarks grænser. Derfor har vi hele tiden arbejdet for, at EU-medlemslandene får en politisk aftale om Vejpakken. Og nu mangler aftalen bare at blive formelt godkendt i institutionerne, så de nye regler kan træde i kraft. Og vi endelig kan få sat punktum for de kummerlige arbejdsforhold, som det indtil nu har været muligt at udsætte chauffører på de danske og europæiske landeveje for.