Vi skal også have en kollektiv trafik efter coronakrisen

Jyllands-Posten

28. april 2020

Af BENNY ENGELBRECHT, transportminister (S)

Mennesketomme stoppesteder og stationer. Få passagerer, der sidder så langt fra hinanden i bussen eller togvognen, at man skulle tro, de var uvenner. Det er den virkelighed, som de fleste buschauffører, lokoførere, togførere og billetkontrollører har mødt de seneste mange uger.

Coronavirus har sat hele landet i stå. Det har betydet, at vi har været nødsaget til at lægge vores liv, vores hverdag og vores vaner om.

Det gælder også måden, vi transporterer os på.

Regeringen har hele tiden været meget opmærksom på at stoppe smittespredningen af covid-19.

Derfor bad vi tidligt i forløbet passagererne om kun at benytte sig af den kollektive transport, hvis det var nødvendigt.

Der skulle i bogstavelig forstand nemlig være god plads til de passagerer, som fortsat fysisk skulle på arbejde, og som havde brug for at tage for eksempel bussen eller toget derhen; og det skulle ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde over for både passageren og chaufføren.

Vi har derfor på intet tidspunkt indstillet driften af den kollektive transport. Den kollektive transport er en livsnerve i vores samfund, og derfor skal den fungere før, under og også efter, at coronakrisen har lagt sig.

Det skal være muligt for vores beredskab, sundhedspersonale og andre kritiske funktioner at bruge den kollektive transport - også i krisetider - og derfor vil jeg endnu en gang takke trafikselskaberne for at tilpasse deres drift til den aktuelle situation. Jeg ved, det ikke har været uden økonomiske omkostninger.

Det er ingen hemmelighed, at passagertallet overalt i den kollektive transport er faldet drastisk de seneste uger. Det var forventeligt og på sin vis glædeligt, da det har været en af årsagerne til, at vi har kunnet kontrollere smittespredningen og dermed reducere smittefaren De lave passagertal medfører dog desværre også en hårdt trængt økonomi hos de mange trafikselskaber.

Regeringen er derfor indstillet på at indgå i en konstruktiv dialog med Danske Regioner og KL, hvad angår det økonomiske tab for de regionale trafikselskaber - for jeg er enig med Anne Valentina Berthelsen (SF), når hun her i avisen skriver, at vi ikke må glemme den kollektive trafik, når vi taler om at hjælpe økonomisk trængte virksomheder og selskaber, som lider store tab på grund af covid-19.

Jeg vil ikke udelukke, at nogle danskere efter coronakrisen stadig vil foretrække at køre i deres egen bil, og jeg finder det kun naturligt, at stadig flere hopper på cyklen, nu når foråret for alvor er kommet, og sommeren venter lige om hjørnet.

Når det er sagt, så håber og tror jeg, at mange vil vende tilbage til bussen, toget, metroen og letbanen, når vi er på den anden side af den nuværende krise - og at økonomien i den kollektive trafik dermed igen bliver stærkere.

Indtil da er vi fortsat opmærksomme på, hvordan vi kan bidrage til at løse de nuværende økonomiske udfordringer; for der vil stadig være behov for et stærkt og alsidigt tilbud af kollektive transportformer.

Nu og i fremtiden.