Vi vil stoppe vanvidsbilisterne

Aarhus Stiftstidende, Midtjyllands Avis og Nordjyske Stiftstidende

08. februar 2020

Af Nick Hækkerup (S), justitsminister, Benny Engelbrecht (S), transportminister, og Morten Bødskov (S), skatteminister

Der findes desværre trafikanter, som bruger deres bil - det, der skulle være et sikkert transportmiddel - som et mordvåben. Uden omtanke kører de vildt, ustyrligt og over dobbelt så hurtigt som tilladt i tæt befærdede områder. Når de bevidst vælger at tilsidesætte reglerne for adfærd i trafikken, tilsidesætter de samtidig ethvert hensyn til de medtrafikanter, de møder på deres vej. Det skaber utryghed og kan udsætte andre for fare. Det hverken skal eller vil vi acceptere.

Som statsministeren sagde i sin nytårstale, så ønsker regeringen at sætte hårdt ind mod vanvidskørsel. For det skal igen være trygt at færdes i trafikken. Derfor har vi præsenteret et udspil, der skal styrke og løfte den nuværende indsats. Med ni initiativer vil vi give myndighederne muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje.

Det handler dels om, at vi skal holde vanvidsbilerne væk fra gaden. For eksempel skal bilerne, der er anvendt til vanvidskørsel, som udgangspunkt beslaglægges af politiet og derefter konfiskeres og bortauktioneres.

Og det gælder, uanset hvem der ejer bilen. Samtidig sikrer vi nu, at politiet ikke bare kan, men skal inddrage kørekortet på stedet, når de stopper en vanvidsbilist.

Derudover skal vi tage det alvorligt, når vi ved, at alt for høj hastighed øger risikoen for alvorlige ulykker.

Vi vil slå hårdt ned over for bilister, der sætter andre trafikanters liv i fare og eksempelvis drøner afsted på motorvejen med 200 km/ t eller gennem byområder med mere end 100 km/ t, selvom skiltet i vejkanten fortæller, at man maksimalt må køre det halve. Der er tale om en helt speciel type bilist, som vi næppe når ved at give en bøde, som det er tilfældet i dag. Regeringen lægger derfor op til, at man allerede i førstegangstilfælde ryger direkte i fængsel og får frataget førerretten i minimum tre år.

Det er farligt og alvorligt at køre vanvidskørsel, og det skal afspejle sig i de udmålte straffe. For som samfund skal vi ikke acceptere, at vores stier og veje bliver usikre og utrygge steder at færdes. Derfor lægger vi også op til at skærpe straffen for ulovlig kap-og væddekørsel, chikanøs kørsel til hinder for politiets arbejde, og for kørsel i frakendelsestiden, når frakendelse er sket på grund af vanvidskørsel. Ulovlig kap-og væddekørsel og chikanøs kørsel til hinder for politiets arbejde skal også, hvis det står til regeringen, medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år.

For det er afgørende, at vi har tillid til hinanden i trafikken. At vi passer på hinanden, respekterer de gældende love og regler, og at vi ikke udsætter uskyldige trafikanter for overhængende fare. Der skal være plads til os alle. Det gælder dog ikke vanvidsbilisterne. De skal holdes langt væk fra gaderne. Vanvidskørsel skal stoppes.