Der skal også være gode cykelmuligheder på Fyn

Fyns Amts Avis

11. marts 2021

Af Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, Transportminister og Trine Bramsen, Socialdemokratiet, Forsvarsminister

Læserbrev: Der er rig mulighed for at springe på sadlen og få en god og oplevelsesrig cykeltur på Fyn. Cykelnetværket i de store og mindre byer er veludbygget, og det er heller ikke ualmindeligt at se lycra-folket, børnefamilier og vennegrupper på cykeltur langs landevejene, når de skal til og fra de historiske seværdigheder eller attraktive naturområder.

Vi kan dog godt blive enige om, at der er plads til forbedring. Til ny asfalt, til flere stier og til bedre fremkommelighed. Derfor har regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre afsat 47 millioner kroner til to cykelprojekter på Fyn og 13 millioner kroner til en stitunnel nord for Rudkøbing.

De 47 millioner kroner skal anvendes til to cykelprojekter: Henholdsvis fra Faaborg til Svanninge Bakker (25 millioner kroner) og fra Sandager til Trunderup på Midtfyn (22 millioner kroner). Pengene stammer fra en samlet pulje på 370 millioner kroner, som er øremærket cykelprojekter på statsvejnettet i hele landet. Derudover er der også afsat en pulje på 150 millioner kroner, som kommunerne kan søge om støtte fra, hvis de ønsker at forbedre cyklismen på de kommunale veje.

Desuden er vi enige om, at Vejdirektoratet skal undersøge muligheden for en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Som det ser ud nu, kan det blive vanskeligt at etablere en cykelsti langs statsvejene, og derfor skal Vejdirektoratet nu undersøge, om det er muligt med en alternativ linjeføring via kommunevejene. Vi er med andre ord enige om at prioritere cyklismen på Fyn - ja, i hele landet.

Vi har øremærket i alt 520 millioner kroner til det formål, og vi har et klart, ambitiøst og målrettet sigte: Vi vil have flere til at cykle - og det får vi kun, hvis vi gør det mere attraktivt. For eksempel ved at lægge ny asfalt på cykelstierne eller skabe bedre forbindelser i det eksisterende cykelnetværk, så det bliver lettere at tilgå den kollektive trafik eller komme ind til byerne. Det gælder også for Fyn.

Derfor er vi meget tilfredse med, at aftaleparterne var enige med regeringen i, at Fyn også skulle prioriteres i denne pulje.