Flyveruter bliver kortlagt på Fyn

Fyens Stiftstidende

04. januar 2021

Af transportminister Benny Engelbrecht (S) og transportordfører Rasmus Helveg Petersen (RV)

LÆSERBREV: Droner var for få år siden et flyvende objekt, vi forbandt med fremtidsfilm og avancerede teknologiske værksteder. Så blev det pludselig årets helt store julegavehit og allemandseje.

Mange fik et certificeret droneførerbevis - og derfor har vi nu cirka 5000 registrerede droner i vores luftrum. Den teknologiske udvikling flyver af sted, efterspørgslen stiger - og der er derfor opstået et stort behov for at kunne holde styr på dronerne, når de er i luften. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har derfor afsat 25 millioner kroner til at styrke droneinfrastrukturen i Danmark, som en del af en aftale om at styrke dansk luftfart under covid-19.

Dronerne har et stort klimavenligt og bæredygtigt potentiale i forhold til at bringe for eksempel medicin og lignende nødvendige småvarer til øboer og andre, der bor i de yderste egne af Danmark. Dronerne kan hjælpe os med at inspicere vores broer og bygningsværker, de kan bistå inden for miljøovervågning af marker og enge - og så varer det nok heller ikke længe, før de første danskere kan sætte sig ind i en drone og flyve en tur over vores bakker og dale. Det er en uhyre interessant udvikling inden for såvel vare-som persontransport, som vi alle følger med stor spænding - særligt fordi dronerne overvejende er elektrisk drevne og derfor er en del af den grønne luftfart, vi arbejder for at fremme.

Alt det kræver dog, at dronerne kan komme i luften - og at de ikke rammer nogen eller noget undervejs. De må ikke genere os på landjorden, og så er det også vigtigt at sikre, at både den traditionelle luftfart og dronerne kan flyve samtidig i det samme luftrum.

Gode kræfter er allerede i gang med opgaven.

Naviair, som er ansvarlig for at styre lufttrafikken, er sammen med Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen, Syddansk Universitet, Hans Christian Andersen Airport og UAS Denmarks Internationale Testcenter i gang med at teste Naviairs trafikstyringssystem for droner, som netop kan skabe det nødvendige overblik over dronernes flyveruter, når de indgår i den øvrige luftfart. Det er det, vi har brug for.

Dels for at arbejde mere målrettet med dronerne, så vi bedre og i langt større omfang kan udnytte deres potentialer optimalt - og dels så vi fortsat kan opretholde det høje sikkerhedsniveau, der er og skal være i vores luftrum. Fyn optræder i den forbindelse som et lysende fyrtårn for den grønne omstilling, og det ambitiøse arbejde ved Hans Christian Andersen Airport vil gøre en positiv forskel for os og samfundet som helhed, når testsystemet engang er flyvefærdigt.

Alt det kræver dog, at dronerne kan komme i luften - og at de ikke rammer nogen eller noget undervejs.