Fyn har brug for en trafikal opgradering

Fyens.dk

14. april 2021

Af Transportminister Benny Engelbrecht (S), klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S), borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S), borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen (S), borgmester i Kerteminde Kommune Kasper Ejsing Olesen (S) og borgmester i Ærø Kommune Ole Wej Petersen (S)

Synspunkt: Tusindvis af biler krydser hver dag Fyn. E20 er blevet én lang karavane af køretøjer med to, fire, seks og otte hjul, som bidrager til den massive mur af trængsel, vi alle genkender som den fynske motorvej.

Fyn er med sin beliggenhed et naturligt knudepunkt for al landstrafik - og det er en spiral, vi selv bliver fanget i, når vi skal rundt på øen. Særligt strækningen ved Odense er svært belastet. Vi vil derfor i Socialdemokratiet prioritere en udbygning af E20 Fynske Motorvej syd om Odense med det udspil til fremtidens infrastruktur, som vi netop har offentliggjort.

Vi vil i tillæg gennemføre det allerede besluttede støjskærmsprojekt ved Thujavej, Odense, så vi tager hånd om både de fordele og ulemper, som opstår, når vi udbygger vores infrastruktur. Alt for mange fynboer er plaget af støjgener. Støjskærmsprojektet er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at sikre bedre sundhed og mentalt velbefindende for de mange borgere, som bor tæt på motorvejen.

Der er med andre ord et udtalt behov for prioritere den fynske infrastruktur, hvis den skal kunne modstå dagligdagens prøvelser - og hvis den skal kunne holde til den stigende trafik, vi oplever, og som kun vil stige med årene. Det er nødvendigt at dæmme op for trængslen, få skabt bedre plads på vejene og dermed også give bilisterne det mere overskud og det bedre overblik, som er så afgørende at have bag rattet.

Den tætte og tunge trafik tærer nemlig også på trafiksikkerheden, som dagligt er under voldsomt pres. Trafikmeldingerne fra Nørre Aaby er sjældent fyldt med solskin, og ulykkesstatistikkerne taler deres triste, tydelige sprog. Fyn er også et centralt knudepunkt for vores nationale, kollektive trafik, men for fynboerne selv skal det også være lettere at vælge toget til.

Det vil ikke kun være en gevinst for jer og for Fyn, men for hele Danmark.

Det skal også være mere attraktivt for jer at tage toget på arbejde, i skole eller ud i det blå. Det vil bidrage til at reducere trængslen på vejene, hvis I parkerer bilen i garagen og indløser en togbillet. Det vil kunne give jer et afbræk og en pause fra hverdagen - eller en ekstra mulighed for at arbejde - hvis I vælger toget frem for bilen, og så vil det alt andet lige også bidrage positivt til den grønne omstilling.

Der er særligt potentialer at hente på Vestfyn, hvor regeringen allerede har iværksat anlægget af en ny højhastighedsbane til 4,9 milliarder kroner. Der er gode grønne og tidsmæssige gevinster at hente for jer og for samfundet ved den nye bane, og derfor bør anlægstidspunktet rykkes frem, så vi allerede kan begynde på arbejdet næste år.

Nu vi er på de kanter, vil vi også afsætte penge til en strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt. Den tætte trafik på E20 fortsætter videre til E45, så en ekstra mulighed for krydse bæltet vil være kærkommen.

Vi har med andre ord behov for både at prioritere de fynske veje og de fynske skinner. Det vil ikke kun være en gevinst for jer og for Fyn, men for hele Danmark. Derfor håber vi, at de øvrige partier i Folketinget også vil prioritere udbygningen af E20 og fremrykkelsen af anlægget af den nye Vestfynbane i de forhandlinger om fremtidens infrastruktur, som begynder nu med vores udspil.