Ikke ligeglad med Kystbanen

Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad

20. marts 2021

Af transportminister Benny Engelbrecht (S)

Det er nærliggende at tro, at jeg som transportminister er ligeglad med Kystbanen, hvis man læser avisen fra den 17. marts. Her giver Dansk Folkepartis transportordfører, Hans Kristian Skibby, og 2. viceborgmester i Helsingør Kommune, Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti, nemlig læserne det indtryk.

Intet kunne være mere forkert.

Jeg vil gerne ordret gentage, hvad jeg allerede har svaret Hans Kristian Skibby: »Jeg har en klar forventning om, at mulighederne for at forbedre Kystbanen kommer til at indgå i forbindelse med de kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan«. Det er klar tale -og jeg synes, det er ærgerligt, at Hans Kristian Skibby udlægger det anderledes.

For vi er begge enige om, at Kystbanen er en væsentlig del af den kollektive trafik for hovedstadsområdet og Nordsjælland, og det står heller ikke så skidt til, som ordføreren lader læserne forstå i sit indlæg. Sidste år ankom 90,4 procent af alle passagerer på Kystbanen til tiden. Det er isoleret set helt enestående resultater for et år, hvor DSB generelt opnåede markant forbedrede resultater for punktligheden på hele Sjælland.

Så jeg følger skam udviklingen på Kystbanen tæt. Det ved jeg, mange af partierne gør, og derfor er det som nævnt min forventning, at Kystbanen kommer på bordet, når vi i løbet af foråret skal forhandle om fremtidens infrastruktur.