Mere plads på motorvejsnettet

Frederiksborg Amts Avis

10. april 2021

Af Nick Hækkerup (S), justitsminister, og Benny Engelbrecht (S), transportminister

Mandag morgen. Onsdag aften. Lørdag eftermiddag.

Dagene forsvinder og glider sammen til én samlet masse af transporttid på det nordsjællandske motorvejsnet.

Trængslen er massiv, og de mange biler danner en tæt og tung trafik, som kan tage pippet fra selv den mest tålmodige bilist.

Der er behov for at forbedre forholdene på vejnettet.

Nu og set med fremtidens briller på, for udsigten til mere trafik er støt stigende.

Der er brug for mere plads på vejene, som kan lette tra-fikken, reducere trængslen og styrke trafiksikkerheden.

Derfor vil vi prioritere at udvide Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4 og fra Ring 4 til Farum -og i tillæg gennemføre det allerede besluttede støjskærmsprojekt på Rute 16 ved Meløse, så vi tager hånd om både de fordele og ulemper, som opstår, når vi udbygger vores infrastruktur. Alt for mange borgere er plaget af støjgener. Støjskærmsprojektet vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at sikre bedre sundhed og mentalt velbefindende for de mange borgere, som bor tæt på motorvejen.

Vi vil også prioritere en tredje etape af Frederikssundsmotorvejen fra Tværvej til Frederikssund. Vi ved, at der lokalt er delte meninger om, hvad der skal prioriteres. Om man skal sætte sin stemme på Hillerød eller Frederikssund; fordi det normalt ikke er muligt at få i både pose og sæk, når man taler om at fordele midlerne til fremtidens infrastruktur. I det her tilfælde mener vi dog ikke, at det ene udelukker det andet.

Der er behov for en indsats begge steder.

Begge projekter vil gavne den lokale og regionale udvikling -og dermed gøre samfundet rigere og sammenhængskraften på tværs af regionen og i hele landet endnu stærkere. Begge projekter vil skabe bedre betingelser for handel, vækst og erhvervsliv. Begge projekter vil kunne tiltrække nye indbyggere og fastholde de eksisterende -og begge projekter vil lette den eksisterende trafik, reducere trængslen og styrke trafiksikkerheden, når overskuddet og overblikket bag rattet bliver genvundet i takt med en mere glidende trafik.

Derfor mener vi ikke, vi skal vælge. Vi mener, der er behov for både en udvidelse af Hillerødmotorvejen og en tredje etape af Frederikssundsmotorvejen -og vi håber, at de øvrige partier i Folketinget også vil prioritere begge projekter i de forhandlinger om fremtidens infrastruktur, som begynder nu med vores udspil.

Vi mener, der er behov for både en udvidelse af Hillerødmotorvejen og en tredje etape af Frederikssundsmotorvejen - og vi håber, at de øvrige partier i Folketinget også vil prioritere begge projekter.