Nu skal vi sætte gang i drømmene om, hvad Lynetteholmen kan blive for vores by

Den 300 hektar store halvø Lynetteholmen skal både sikre hovedstaden mod fremtidens stormfloder og udvikle hovedstadens byrum. Men det er afgørende, at vi gør det sammen. Derfor er alle forslag velkomne.

Information

18. juni 2021

Af Benny Engelbrecht (S), transportminister.

Fredag den 4. juni stemte vi for anlægsloven for Lynetteholmen. I første omgang betyder det, at den jord, der de seneste år er afleveret ved Nordhavn, nu skal til en anden del af havnen – og at vi kan begynde med det allerede i år.

Lynetteholmen er ikke ’bare’ en halvø, vi bygger. Det er en måde at klimasikre vores hovedstad på.

Det er ikke nogen hemmelighed, at havvandet stiger skræmmende hurtigt. Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi, at store dele af København vil stå under vand, hvis byen bliver ramt af en stormflod.

Og det er ikke bare lidt vand i byens kældre. Lufthavnen kan blive sat ud af drift, metrolinjerne kan gå i stå, og vores jernbane kan se frem til store ødelæggelser. Skoler og børnehaver kan risikere at lukke og sende børnene hjem, og erhvervsdrivende kan se deres forretning blive slået i stykker af vandmasserne.

Vi kan derfor ikke lade være med at beskytte hovedstaden mod havvandet. Men det tager lang tid at lave en halvø på knap 300 hektar. Det er næsten 400 fodboldbaner, der skal bygges ude i Øresund. Det er derfor også rettidig omhu, at vi går i gang nu.

Den lange anlægsperiode betyder også, at vi har rigtig god tid til at finde ud af, hvad vi skal bruge halvøen til. Jeg har gennem hele processen med Lynetteholmen holdt fast i, at åbenhed er vigtigt. Input udefra er med til at gøre det endelige projekt bedre, og med et anlægsprojekt af denne størrelse er det i særlig grad vigtigt, at vi får belyst alle sider.

Det er jeg overbevist om, vi har fået, og det er flertallet i Folketinget også. Derfor kan vi nu sætte gang i drømmene om, hvilke muligheder sådan en helt ny halvø byder på. Men jeg vil stadig gerne opfordre alle til at komme med forslag til, hvad Lynetteholmen skal kunne.

Jeg har selv nogle forslag: Grønne områder med gode rammer for den vilde natur. Rum til kreative kultur- og sportsarrangementer. Lynetteholmem skal være en bydel for alle, ligegyldig hvor mange cifre der er på lønsedlen.

Med Lynetteholmen får vi mulighed for at nytænke den måde, vi bygger og bor på. Vi vil have en blandet by med lidt af det hele og noget for alle. Men jeg ved også, at der sidder mange, som har helt andre og innovative ideer til, hvad der bør være på Lynetteholmen.

Alle ideer, store som små, skal tages i betragtning. Jeg kan ikke love, der bliver plads til det hele, men jeg lover, at vi skal bygge Københavns nye bydel sammen.