Ny regeringsplan for infrastruktur. Danmark skal bevæge sig fremad

Avisen Danmark

08. april 2021

Af finansminister Nicolai Wammen (S), transportminister Benny Engelbrecht (S) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Hvis der er én ting, der holder sammen på vores land, er det vores infrastruktur. Det er vores veje, broer, cykelstier, skinner, tunneler og færgeruter, som binder vores byer, regioner, øer og landsdele sammen -både i fysisk og national betydning. Dét er værd at investere i -og det gør vi nu.

Regeringen præsenterer i dag et udspil til en ny infrastrukturplan, som er den største og mest omfattende plan for dansk infrastruktur nogensinde. Vi kalder den " Danmark fremad". Fordi det er tid til at investere i Danmark. I et stærkere, rigere og mere grønt Danmark, som hænger endnu bedre sammen -og i et samfund, som bliver endnu bedre rustet til den fremtid, der venter.

NOK ER DANMARK et lille land, men vi står sammen og løfer i fok. Det har covid-19 vist os alle; at vi har styrken til at stå sammen, når det gælder, og at det bogstavelig talt kan betale sig at investere i fællesskabet.

Det samme gælder for vores infrastruktur, som ikke alene binder landet sammen, men som også gør det muligt for os at mødes på kryds og tværs af landet.

At knytte fællesskaber med dem, vi kender -og med dem, vi deler rejsen med og kun fygtigt lærer at kende. Transport er nøglen til at leve det liv, vi kender.

Det er det, der i sidste ende gør det muligt for vores mange virksomheder og brancher at holde dampen oppe under samfundskedlerne og tjene penge, så velstanden stiger. Så Danmark bliver rigere.

De feste af os tager det dog for givet, at vi kan cykle, køre eller taget toget et sted hen -og de færreste tænker over, at det kræver en samlet indsats at vedligeholde de mange og vigtige transportmuligheder, vi har; og at det kræver fælles beslutninger, hvis det skal blive endnu bedre i fremtiden. Det kræver frem for alt en målrettet, langsigtet plan -og store investeringer.

VI VIL DERFOR investere over 105 milliarder kroner i helt nye projekter til udbygning af vores infrastruktur i hele landet frem mod 2035. Det gælder kollektiv trafk, vejnettet og cyklisme. Det gælder trafksikkerhed, støjbekæmpelse og et grønnere Danmark.

Det gælder kort sagt om at skabe en endnu sundere, stærkere og mere sammenhængende fremtidsversion af det Danmark, vi kender og holder af i dag.

Hvorfor? Fordi det helt enkelt handler om at skabe endnu bedre transportmuligheder for endnu fere i fremtiden. Det lykkes kun, hvis vi på tværs af Folketingets partier kan have konstruktive drøfelser og forhåbentlig også på sigt kan indgå en samlet afale om fremtidens infrastruktur.

Det er den brede politiske afale, som sikrer, at vi også om 5, 10 og 15 år kan rejse let og hurtigt på tværs af byer, kommuner, regioner og landsdele -og at det fortsat kan betale sig for vores virksomheder at anlægge arbejdspladser og drive forretning i alle dele af landet.

DET ER DEN lokale og regionale udvikling, som gør Danmark stærk. Det er den, der skaber liv og virkelyst overalt -og det er kun muligt med en god og velfungerende infrastruktur. Set med historiske, nutidige og i den grad også fremtidige briller. Vi er godt med og nogle steder også langt fremme i udviklingen.

Andre steder halter det bagefer.

Bilkøer, trængsel, trafkulykker og støjgener er hverdag for nogle langs vejnettet. Mangel på passagerer eller muligheder i den kollektive trafk ser vi andre steder. Der er nok at gøre, og vi har gode udgangspunkter for at udvikle, styrke og vedligeholde vores infrastruktur, hvis vi vel at mærke tænker langsigtet, planlægger ambitiøst med fremtiden for øje -og gør det sammen.

Vi håber derfor, at Folketingets partier vil være med til at skubbe Danmark fremad; for forhandlingerne om en fælles afale om fremtidens infrastruktur begynder nu.

Vi vil derfor investere over 105 milliarder kroner i helt nye projekter til udbygning af vores infrastruktur i hele landet frem mod 2035. Det gælder kollektiv trafk, vejnettet og cyklisme.