Vi har et fælles ansvar for trafiksikkerheden

Trafikogveje.dk

16. marts 2021

Af Benny Engelbrecht (S), Transportminister.

Højresvingsulykker. Spøgelsesbilisme. Vanvidskørsel. Mangel på reflekser, opmærksomhed og ædruelighed. Der er nok at tage fat på, hvis vi skal gøre os forhåbninger om en bedre trafiksikkerhed herhjemme!

Jeg har sagt fra min første dag som transportminister, at vi skal fokusere langt mere målrettet på vores trafiksikkerhed; for det skal være mere trygt og sikkert at færdes i trafikken, end tilfældet er i dag. Det er et selvstændig og konkret hensyn, jeg har for øje i alle tænkelige sammenhænge. Trafiksikkerhed må nemlig ikke isoleres til at være enkeltstående tiltag.

Det er en adfærd, en opdragelse og et regelsæt, der går på tværs af al trafik og færdsel derude, og derfor skal vi også tænke på det som et generelt hensyn, der slynger sig ind og ud af forskellige transportmidler, rejseformer og trafikal infrastruktur. Derfor har vi også et fælles ansvar for at sikre bedre vilkår i trafikken. Det gælder os politikere. Det gælder transportaktører, -udbydere og -distributører. Det gælder skolepatruljer og kørelærere. Det gælder alle chauffører, hvad enten du kører med passagerer eller gods, og så gælder det alle civilister. Gående, cyklister, bilister og passagerer i den kollektive trafik. Alle har vi hver især et ansvar for at opføre os ordentligt, hensynsfuldt og lovlydigt, når vi bevæger os rundt i trafikken.

Det lyder elementært: Overhold loven. Hold øje med de andre. Pas på hinanden. Det er dog for mange sværere at efterleve end som så. I 2019 blev 199 personer dræbt i trafikken i Danmark. De foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet viser, at 155 personer mistede livet i trafikken i 2020. Sidste år ser altså ud til at blive året med færrest trafikdræbte siden 1930. Det skyldes unægtelig, at vi på grund af COVID-19 ikke har færdedes så meget på vejene, som vi plejer - men det ændrer ikke ved det faktum, at der fortsat er et stort behov for forbedring. Det er også derfor, trafiksikkerhed bliver et fokusområde, når vi inden længe skal forhandle om en grøn mobilitetsplan.

Trafiksikkerhed skal være en ledestjerne. For os alle sammen - og der er behov for, at jeg som minister i samarbejde med myndighederne holder fast i det fokus. Det er trafiksikkerheden, der er det afgørende. Det gælder også for os, der arbejder med vores love og regler. Lad mig give et enkelt eksempel. Venstre har af flere omgange stillet forslag om at sænke aldersgrænsen for knallert 45 fra 18 til 16 år. Det er givetvis et forslag, som er begrundet i et sympatisk ønske om at skabe bedre mulighed for de unge mennesker i landdistrikterne for at komme rundt, men som med alt andet skal vi huske trafiksikkerheden. Derfor bad jeg Færdselssikkerhedskommissionen om deres vurdering af forslaget.

Den er krystalklar: Det er ikke en god idé at sænke aldersgrænsen. Jeg lægger generelt stor vægt på Færdselssikkerhedskommissionens råd og anbefalinger, og derfor læner jeg mig også denne gang op af deres vurdering. Jeg vil som transportminister nemlig ikke være med til at gamble om trafiksikkerheden.