Vi skal et skridt nærmere en fast forbindelse

Faa.dk

15. april 2021

Af Transportminister Benny Engelbrecht (S), borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen (S) og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S)

Synspunkt: Als-Fyn. Fyn-Als. Det er sådan set ligegyldigt, hvilken ende af forbindelsen man sætter foran den anden. Det afgørende for os er forbindelsen i sin helhed.

Det er de gevinster inden for regional udvikling, transport og økonomi, vi ser i forbindelsen, og som begge landsdele kan få stor glæde og gavn af - og så er udsigten til en køretur over det smukke fynske øhav heller ikke dårlig.

Vi vil derfor i Socialdemokratiet prioritere en forundersøgelse af en fast forbindelse over det sydlige Lillebælt, mellem Als og Fyn, med det udspil til fremtidens infrastruktur, som vi netop har præsenteret. Det må dog ikke ske på bekostning af Svanninge Bakker. Vi vil ikke asfaltere et så naturskønt område, men i stedet opgradere den eksisterende Rute 43, så den kan klare den mængde trafik, der vil blive tale om. Det vil være billigere, og det vil unægtelig også være bedre for naturen.

En fast forbindelse vil desuden tilføje gode muligheder for uddannelse, når det bliver lettere at komme til henholdsvis Odense eller Sønderborg.

En ekstra og direkte mulighed for at rejse mellem Fyn og Sønderjylland vil blive en gevinst for hele regionen. Det vil blive en fordel for indbyggerne, og det vil være en gave til erhvervslivet, som lige nu kæmper en brav kamp for at eksistere på baggrund af den massive trængsel på E45, som medarbejdere, ledere, chauffører og partnere er nødsaget til at forcere hver eneste dag.

En fast forbindelse hen over øhavet vil betyde, at man kan spare rejsetid, når man rejser på tværs af regionen, at man kan få varerne hurtigere frem, og så kan man ydermere skabe grobund for, at handel, turisme, næringsliv og iværksætteri kan blomstre. Nye arbejdspladser vil lokke nye indbyggere til - og fastholde de yngre generationer - så væksten i hele regionen sikres til fremtiden. En fast forbindelse vil desuden tilføje gode muligheder for uddannelse, når det bliver lettere at komme til henholdsvis Odense eller Sønderborg - og borgerne vil også komme nærmere Odense Universitetshospital og specialsygehusene i Svendborg og Sønderborg. Det er godt for vores tryghed og sundhed, at afstanden til behandling bliver kortere.

En forbindelse mellem Als og Fyn vil med andre ord skabe øget regional udvikling, binde Region Syddanmark bedre sammen og dermed styrke velstanden i hele landet - og vi håber derfor, at de øvrige partier i Folketinget også vil prioritere forundersøgelsen i de forhandlinger om fremtidens infrastruktur, som begynder nu med vores udspil.