September

Møde med Novo Nordisk og borgmester i Kalundborg, Martin Damm

Møde med Yael Bassan fra Copenhagen Bicycles

Kvartalsmøde med Naviair

Åbning af Metro Cityringen

Møde med Borgerforeningen ”FrederikssundsmotorvejNU”