Januar

Tale ved konference, Movia

Møde med Tune Lokalrådsforening vedr. Motor ring 5 Syd

Indlæg ved Konference om fremtidens transport, DI

Møde med Motorvejsgruppen

Møde Claus Rubek Jørgensen - formand for foreningen af erhvervsmæssig persontransport

Møde med adm. dir. Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri

Møde med Lars Thomsen fra Danish Methanol Association

Møde med Lene Espersen, adm dir. "Danske Arkitekt virksomheder"

Oplæg ved konference om dekarbonisering af vejgodstransport

Møde i cykelpolitisk tænketank, København

Indlæg ved Konference om fremtidens transport, Ingeniørhuset i København

Møde med Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Møde med ATP om offentlig-private partnerskaber (OPP)

Besøge DTU ift Transportforskning

Møde med ATP om OPP