2. behandling af B96

3. behandling af L 15

2. behandling af L 151

3. behandling af L 121

Statsministerens spørgetime, Folketingssalen

Indlæg ved Business Forum, Vamdrup

Hilse-på-møde med bestyrelsesformand, Pia Gjellerup – By og Havn

Oplæg ved Altingets politiske sommermøde

Telefonmøde med de nordiske ministre

Møde med interessenter om ny oplysningskampagne

Besigtigelse a BSM-maskine (bitumen stabiliseret Materiale), Slagelse

Telefonmøde med Christian Rantorp, MobiltyTech

Mundlige §20 spørgsmål, Folketingssalen

1. behandling af B 172

Statsministerens spørgetime, Folketingssalen