Forespørgsel til ministeren (F36) om trafikale investeringer, Folketingssalen

05. maj 2020