November

Møde med nordiske ministre, virtuelt

Overrækkelse af Rådet for Sikker Trafiks Erhvervspris

Kvartalsmøde med DSB

1. behandling af VVM

Samråd med erhvervsministeren om sommerpakken

Møde med Passagerpulsen og FL20 partierne, virtuelt

Møde om Kystbanen med de nordsjællandske kommuner, virtuelt

Møde med formandskabet for Greater Copenhagen om mobilitet og tilgængelighed, virtuelt

Deltage ved STRING-OECD konference med tale, virtuelt

Møde med Asfaltindustrien

Møde med Regionsrådsformanden, Region Hovedstaden om infrastruktur

Indlæg ved konference om brint i transportsektoren, virtuelt

Møde med Skives borgmester og erhvervsfolk om rute 34

Møde med Ryanair, virtuelt

Møde med Roskilde Kommune om klimasamarbejdsaftale, virtuelt