Møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, virtuelt

03. november 2020