August

Møde med borgmester Birgit Stenbak Hansen, virtuelt

Møde med Ungdomsskoleforeningen, Odense

Kvartalsmøde med DSB

Støjbesøg i Herlev

Bioblitz arrangement, Rødbyhavn

Afskedsreception for politidirektør Jørgen Meyer, Esbjerg

Indvielse af biogastankanlæg til erhvervstransport, Ishøj

Oplæg og paneldebat ved ”Green Hour”, Lyngby

Tale ved Drivkraft Danmarks Årsmøde, Klampenborg

Møde med ELA`s direktør Cosmin Boiangui, Beskæftigelsesministeriet

Møde med trafikselskaber (Busser for alle), virtuelt

Møde med Dansk Ungdoms Fællesråd

Tale ved Hamburg Copenhagen Business Forum, Dansk Industri

Regeringskonference om fremtidens Danmark, Fredericia

Genåbning af Aalborg Lufthavns station, Aalborg

Virksomhedsbesøg, PileByg, Hjørring

Deltage i rundbordsdiskussion til Trafikdage, Aalborg Universitet

Folkemøde Møn

Møde med Danske Handicaporganisationer

Møde med FDM, Lyngby

Tale ved Akademisk Arkitektforenings Årskonference

Møde med Michael Lønbæk – Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark,

Genindvielse af Glumsø station, Glumsø

Møde med Dansk Kørerlærer-Union, Roskilde

Anlæg af habitat til markfirben ved Lynghøjsøerne i Roskilde