December

Mundtlige spørgsmål i salen, Folketinget

Finanslovsdebat i salen, Folketinget

3. beh. af L90 - Lov om godkendelse af syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler) Folketinget

3. behandling af L62 "Vejpakken" ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel. lov om arbejdstid m.v., Folketinget

Ministermøde, Statsministeriet

2. beh. af L90 - Lov om godkendelse af syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler) Folketinget

2. behandling af L62 "Vejpakken", Folketinget

Finanslovsdebat i salen, Folketinget

Beslutningsforslag B31, Folketinget

Møde i salen, Folketinget

Statsråd, Amalienborg

Kvartalsmøde med Metroselskabet

Møde med Furesø Kommune

Møde med KL

Kvartalsmøde med Sund & Bælt