3. behandling er færdselsloven/markedsovervågning, ændring af jernbaneloven, ændring af postloven, ændring af taxiloven, Folketinget

02. december 2021