Juni

Tale ved transportpolitisk netværksgruppe

Møde med den italienske transportminister om elbiler, virtuelt

Kvartalsmøde, Metroselskabet

Møde med borgmestre om opklassificering af Isterødvej

Metroselskabets kvartalsmøde

Møde med Henrik Horup, fra Jernbaneforbundet

Møde med KL udvalgsformand for KL`s Miljø- og Forsyningsudvalg, virtuelt

Frokost med Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune

Rundvisning i produktionsområdet ved Rødbyhavn

Møde med den britiske eksportminister, Rødbyhavn

Åbning af passagerråd -Syddanmark, virtuelt

Orientering om opgaveløsningen i FS

Besøg motorvejsbyggeri med TRU og beskæftigelsesudvalget, Fynske motorvej E20

Kvartalsmøde med Naviair

Kvartalsmøde med Sund & Bælt