Infrastrukturplan - besøg i Varde og Sønderjylland

Transportministeren besøger flere steder, hvor der i Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til at forbedre veje og skinner. Denne gang går turen til Varde og Sønderjylland.

03. juli 2021

På videoen ses et danmarkskort, hvor der er indtegnet de steder i landet, hvor der i Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til investeringer i infrastrukturen.
Infrastrukturplan 2035

Infrastrukturprojekter i Varde og Sønderjylland

Opgraderinger på Rute 11

Der skal etableres to omfartsveje ved Rute 11, en vest om Abild og en øst om Skærbæk. Begge omfartsveje bliver 2+ motortrafikveje med en hastighed på 90 km/t. Omfartsvejene skal aflaste den eksisterende Rute 11.
Derudover skal strækningen mellem Korskroen og Varde udvides til 2+1 vej og der skal anlægges cykelsti langs vejen.

Forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

En fast forbindelse vil give nye muligheder for de trafikanter, der kører mellem det sydlige Jylland og Fyn/Sjælland. Forbindelsen kan være en bro eller en tunnel og en forbindelse kræver opgradering af eksisterende vejstrækninger på både Fyn og Als.

Udvidelse til dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg

Med anlæg af et dobbeltspor på den 12 kilometer lange strækning vil kapaciteten på strækningen øges, og dobbeltsporet vil gøre togtrafikken mindre sårbar overfor uforudsete hændelser.

CO2-neutralt togmateriel i Midt- og Vestjylland

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at køre batteritog på de regionale jernbanestrækninger, hvor der i dag kører dieseltog, og der skal derfor etableres ladeinfrastruktur til kommende batteritog.

Infrastrukturplan - besøg i Varde og Sønderjylland

Transportministeren besøger flere steder, hvor der i Infrastrukturplan 2035 er afsat midler til at forbedre veje og skinner. Denne gang går turen til Varde og Sønderjylland.