Virtuelt første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen

Første spadestik tages i dag virtuelt til tunnelen under Femern Bælt – det markeres på både dansk og tysk side og med en hilsen fra EU.

01. januar 2021

Pat Cox:

Som koordinator for den skandinaviske-middelhavskorridor i begyndelsen af dette europæiske år for jernbanen er det glædeligt efter så mange års planlægning og forventning endelig at se Femern Bælt-projektet komme i gang. Det vil give makroregionale forbindelser og mobilitet i en helt ny skala med avanceret vej- og jernbaneinfrastruktur, der forbinder Skandinavien med Tyskland og længere sydpå til Middelhavet. For EU er dette et strategisk TEN-T flagskibs-projekt, der bliver en vigtig grænseoverskridende forbindelse. Vi ønsker Dem held og lykke med dette teknisk udfordrende projekt, hvis dynamiske effekter vil bringe flere europæiske borgere og virksomheder sammen i fremtiden, noget som sikrer den fortsatte støtte fra EU.

Andreas Scheuer, Tysklands transportminister

Nu kan vi endelig gå i gang. Kun to måneder efter at Forbundsforvaltningsdomstolen har givet grønt lys, kan vi komme i gang med dette kæmpe projekt. Vi starter med produktionen af tunnelelementerne til den faste forbindelse over Femern Bælt. Og det glæder mig, at vi arbejder tæt sammen med vores danske venner og med Slesvig-Holsten, fordi dette projekt er en kæmpe mulighed for Europa. Lad os komme hurtigt i gang; Det er starten af det nye år, og det er en god nyhed. Endelig kan vi komme i gang. Under normale omstændigheder ville jeg være lige her. Men tingene er ikke, som de plejer at være. Derfor har vi bragt en lille smule af Danmark med til Forbundstrafikministeriet i Berlin, så vi kan starte projektet sammen. Jeg ønsker os held og lykke og ønsker kun det bedste for projektet.

Benny Engelbrecht, Danmarks transportminister

Mange tak, Pat Cox. Mange tak, Andreas Scheuer. Det er en ganske særlig begivenhed, vi er til i dag. Og så er det det ikke helt alligevel, for vi kan ikke være fysisk i Rødby og lave første spadestik, men så kan vi gøre det virtuelt i stedet for. Når Femern-forbindelsen står færdig i 2029, så bliver det en grøn forbindelse, der bliver grønne biler, der kommer til at køre den vej i fremtiden, og ikke mindst så bliver der flyttet rigtig meget gods fra vej til bane. Det er en del af sammenkoblingen af hele Europa, og derfor også en historisk begivenhed, at vi nu kan sætte gang i byggeriet for alvor. Men, når der skal laves første spadestik, er det jo ikke nok med en spade, vi skal i sagens natur også lige have noget jord. Så til det formål har vi skaffet 30 kilo jord fra diget på Rødby, der hvor vi skulle have taget første spadestik. Så med denne lille specialfremstillede spade, så er det tid til første spadestik. Jeg erklærer hermed byggeriet for åbent! Og videre til Bernd Buchholz, transportminister i Slesvig-Holsten.

Bernd Buchholz, Transportminister i Slesvig-Holsten

Det her er tydeligvis ikke mit hjemmekontor, men det glæder mig at kunne være med i dag herfra, fra den store sø i Pløn som ikke ligger langt fra Femern-forbindelsen, og med denne smukke spade her. Vi er glade for, at tingene i november faldt på plads, og at vi nu også har en myndighedsgodkendelse til den tyske del af Femern-forbindelsen. Desværre kan vi ikke samles fysisk til at lave det første spadestik, men det indhenter vi på et senere tidspunkt. I dag må vi nøjes med at lave det første spadestik virtuelt. Konstruktionen af Femern-forbindelsen kan endelig gå i gang; indtil videre på dansk side, og kort efter også på tysk side. Den faste forbindelse over Femern Bælt bliver bygget, og således etableres en meget bedre forbindelse mellem Danmark og Tyskland og mellem Skandinavien og Mellemeuropa. Og dét glæder os utrolig meget. Jeg ønsker jer alt vel. På gensyn til det første spadestik i det virkelige liv.

Virtuelt første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen

Andreas Scheuer, forbundstransportminister i Tyskland, Bernd Buchholz, Slesvig-Holstens transportminister, Pat Cox, EU-koordinator for Scan-Med-korridoren, og transportminister Benny Engelbrecht markerer, at første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen tages i dag.